ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလး၏မ်ိဳးပြားက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္

အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာေဆးလိပ္ ေသာက္တာေၾကာင့္ ေမြးဖြားလာမယ့္သမီးငယ္ေလးရဲ႕အနာ ဂတ္မွာ ကေလးရႏိုင္ေျခကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ သုေတသန သစ္တစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့မိခင္ကေန ေမြးဖြားလာတဲ့ကေလးငယ္မွာ အtestosterone ေဟာ္မုန္းပမာဏျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ကေလး ရဲ႕ေဟာ္မုန္းနဲ႔မ်ိဳးပြားလုပ္ငန္းေဆာင္တာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးကရက္က ေဟာ္မုန္းထုတ္လုပ္မႈကို အေႏွာင့္အ ယွက္ေပးတတ္တာေၾကာင့္ ေမြးဖြားလာမယ့္ကေလးငယ္မွာ ေရရွည္ေဟာ္မုန္းနဲ႔မ်ိဳးပြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာျပႆနာေတြရွိလာႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္တာမ ေကာင္းမွန္းသိၾကေပမယ့္ ေသာက္သုံးေနဆဲအမ်ိဳးသမီးေတြရွိ ေနတုန္းပဲျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(AP,26.9.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal