ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ စည္သြတ္ဘူးစားသုံးပါက ေမြးလာမည့္ကေလး၏က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္

ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားတဲ့ မိခင္ေလာင္းေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ထားခ်ိန္မွာ စည္သြတ္ဘူးအစားအစာေတြကို စားသုံး ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေမြးဖြားလာမယ့္ကေလးမွာ က်န္းမာေရးထိ ခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ေဘာ့စတြန္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေတြမွာ အသုံးမ်ားၾကၿပီး စည္သြတ္ဘူးထုတ္ ကုန္ေတြမွာလည္းသုံးၾကရတဲ့BPA (BisphenolA)နဲ႔ ထိ ေတြ႕မႈေၾကာင့္ မ်ိဳးဥလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထိခိုက္ပ်က္ယြင္းေစ ႏိုင္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ဝန္သည္ေတြအေနနဲ႔ စည္သြတ္ဘူးအစား အစာေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တယ္လို႔ သုေတသီေတြက ဆိုပါ တယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ သေႏၶသားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ စည္သြတ္ဘူးအစားအစာေတြအျပင္၊BPA ပါရွိေနတတ္တဲ့ ပလတ္စတစ္ဘူးေတြနဲ႔ စားသုံးတာမ်ိဳးကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တယ္လို႔ ေဘာ့စတြန္တကၠသိုလ္မွ တြဲဖက္ပါ ေမာကၡရွ႐ူသီမဟာလင္ဂါယီယာက ဆိုပါတယ္။
(DM, 30.5.19) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.