ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ကိုေျပာသင့္ေသာ စကားမ်ား

(၁) ကေလးယူဖို႔ဆုံးျဖတ္ၿပီးယူတာလား၊ မထင္ မွတ္ဘဲ ရလိုက္တာလား။
ဒီစကားက မေမးသင့္ပါဘူး။ ဒါဟာ ကိုယ္ဝန္ရွိ သူတစ္ဦးကိုတားေဆးအသုံးျပဳလား၊ ပုံမွန္လိင္ဆက္ ဆံေလ့ရွိလားစသျဖင့္ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစပါ တယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ကိုယ္တိုင္က ထုတ္ ေျပာမွသာ နားေထာင္ေပးပါ။

(၂) စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမယ့္ စကား မေျပာပါနဲ႔
]]ဗိုက္ကေဖာင္းကားေနတာပဲ၊ ေပါက္ကြဲေတာ့ မယ့္အတိုင္းပဲ}} ]]ဗိုက္ထဲမွာ ကေလးတစ္ေယာက္ တည္းရွိတာေသခ်ာလား}} ]]အႁမႊာဆိုရင္အရမ္းအလုပ္ ႐ႈပ္ေတာ့မွာပဲ}} ]]မိခင္ႏို႔ပဲတိုက္မွာ မဟုတ္လား}} စသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ကို စိတ္အေႏွာင့္အ ယွက္ျဖစ္ေစမယ့္ စကားမ်ိဳးေတြေရွာင္ပါ။

(၃) ထိတ္လန္႔ဖြယ္အေၾကာင္းေတြမေျပာပါနဲ႔
ဘယ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွ ကေလးေမြးဖြား တဲ့အခါ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ နာက်င္မႈအေၾကာင္းကို နား မေထာင္ခ်င္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ သားဦးမိခင္ေလာင္း ဆိုရင္ အေတြ႕အႀကဳံလည္း မရွိေသးတာမို႔ ေခ်ာက္ ခ်ားဖြယ္အေတြ႕အႀကဳံေတြကို သြားမေျပာပါနဲ႔။

(၄) ေယာက္်ားေလးလိုခ်င္တာမဟုတ္လား၊ မိန္းကေလးလိုခ်င္တာမဟုတ္လား
ဒီစကားကိုလည္း လုံး၀မေျပာသင့္ပါဘူး။ က ေလးက ေယာက္်ားေလး၊ မိန္းကေလး မေသခ်ာေသး တဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္နဲ႔ တစ္ထစ္ခ်ၿပီး မေျပာပါနဲ႔။ သားေယာက္်ားေလးျဖစ္ျဖစ္၊ သမီးမိန္း ကေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ကံစပ္လို႔ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

(၅) အစာစားတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေဝဖန္ပါနဲ႔
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္က အၿမဲလိုလို ဗိုက္ဆာ ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို ]]ေတာ္ေတာ္ဗိုက္ဆာေနတာ ပဲေနာ္}} ]]အရမ္းစားႏိုင္တယ္ေနာ္}} ]]ဗိုက္မျပည့္ ေသးဘူးလား}} စသျဖင့္ အစာစားတာနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ေဝဖန္ေျပာဆိုတာ မလုပ္ပါနဲ႔။

(၆) ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူဘဲ ဗိုက္ကို မထိပါနဲ႔
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တိုင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဗိုက္ ကို ခင္ပြန္းျဖစ္သူနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့သူေတြကလြဲလို႔ တျခား သူေတြထိတာ မႏွစ္သက္တတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ရဲ႕ ဗိုက္ကို ထိေတြ႕ဖို႔မႀကိဳးစား ပါနဲ႔။

ထူးဒါလီကိုကို(MPharm)

Post Author: Good Health Journal