ကေလးဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနလား

အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္း
– ႐ြယ္တူကေလးေတြလို Activity တစ္ခုအေပၚမွာ အခ်ိန္တစ္ခုထိ အာ႐ုံစူးစိုက္ႏိုင္စြမ္းမရွိတာ
– ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့အရာေတြအေပၚမွာ အာ႐ုံစူးစိုက္ လြန္းၿပီး တျခားသူေတြနဲ႔ဆက္ႏႊယ္မႈမလုပ္တာ
– တျခားသူေတြနဲ႔ မ်က္လုံးခ်င္းမဆုံတာ၊ မ်က္လုံးခ်င္း ဆုံခဲတာ
– ႐ြယ္တူကေလးေတြျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ႐ိုးရွင္းတဲ့အလုပ္ ကို မလုပ္ႏိုင္တာ
– ႐ြယ္တူကေလးေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ပိုၿပီး ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အျပဳအမူျပတာ၊ ေခါင္းမာတာ
– ေန႔စဥ္နဲ႔အမၽွ ျပင္းထန္စြာေပါက္ကြဲတဲ့အျပဳအမူျပတာ
– ႐ြယ္တူကေလးနဲ႔ယွဥ္ရင္ တစ္ေယာက္တည္း တစ္ ေနရာကိုေငးၾကည့္ေနတာ၊ တစ္ေယာက္တည္း စကားေျပာေနခ်ိန္ပိုမ်ားတာ
– မိဘဒါမွမဟုတ္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္သူထံကေန ေမတၱာလိုအပ္မႈမျပတာ

ႂကြက္သားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္း
– ေျခေတြ၊ လက္ေတြ ေတာင့္တင္းေနတာ
– ႐ြယ္တူေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ခႏၶာကိုယ္က ေပ်ာ့ေခြေနတာ
– ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ တစ္ဖက္တည္းကိုပဲ အသုံးျပဳမ်ားတာ
အျမင္အာ႐ုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္း
– မ်က္လုံးကိုမၾကာခဏပြတ္တာ
– တစ္စုံတစ္ခုကိုၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဦးေခါင္းကို ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့အေနအထားခ်ိန္႐ြယ္ၿပီးၾကည့္တာ၊ မ်က္ လုံးတစ္ဖက္ပိတ္ၿပီးၾကည့္တာ၊ မ်က္လုံးေစြေနတာ
– ၾကမ္းျပင္ေပၚက်ေနတဲ့အရာကို ေကာက္ယူဖို႔ ဒါမွမ ဟုတ္ ရွာေတြ႕ဖို႔ ခက္ခဲတာ (အသက္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္)
– ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုၾကည့္ရင္ မ်က္လုံးနားအတင္းကပ္ ၿပီးၾကည့္တာ
– မ်က္လုံးအ႐ြယ္အစားပုံမမွန္တာ၊ မ်က္လုံးအေရာင္ ပုံမွန္မဟုတ္တာ

အၾကားအာ႐ုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္း
– အသံအက်ယ္ႀကီးေျပာတာ/တိုးတိုးေလးေျပာတာ
– က်ယ္ေလာင္တဲ့အသံေတြအေပၚကို တုံ႔ျပန္မႈမရွိတာ
– နား႐ြက္အ႐ြယ္အစားေသးတာ/ပုံစံခ်ိဳ႕ယြင္းေနတာ
– ကေလးအသက္အ႐ြယ္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အသံထြက္ဖို႔၊ စကားေျပာဖို႔ မလုပ္ႏိုင္တာ
အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တိုင္ေတြကို သတိထားၿပီး စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။

ထူးဒါလီကိုကို (MPharm)

Post Author: Good Health Journal