ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈေႏွးေစတဲ့ အစာေတြ စားသင့္လား

ဝိတ္က်လိုတယ္ဆိုရင္ ပုံမွန္ဇီ၀ ႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈထက္ ပိုျမန္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈျမန္ေလေလ၊ ခႏၶာ ကိုယ္ေသးသြယ္လွပေလေလပါ။ တခ်ိဳ႕ အစားအစာေတြက ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈ ကို ျမန္ဆန္ေစတတ္ၿပီး တခ်ိဳ႕အစား အစာေတြကေတာ့ ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈကို ေႏွးေစပါတယ္။ သင္က ကိုယ္အေလး ခ်ိန္မတက္ခ်င္ဘူး၊ ထိန္းထားလိုတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္ပါ ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္ မႈေႏွးေစတဲ့အစာေတြကို မစားသင့္ပါ ဘူး။

အျဖဴေရာင္ အစားအစာမ်ား
ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴေအာင္ ဖြတ္ထား တဲ့ ဆန္၊ အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေပါင္မုန္႔ျဖဴ၊ ပါစတာအျဖဴေတြက က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းပါဘူး။ အျဖဴေရာင္ရွိတဲ့ အစာေတြ စားသုံးပါက ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈေႏွးေကြးေစၿပီး ခါးတုတ္ လာေစပါတယ္။ ေကာက္ႏွံတစ္ခုလုံးနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့အစာေတြက က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္လို႔ စားသုံးသင့္ေပမယ့္ အဆင့္ ဆင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴ ေအာင္လုပ္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဇီ၀႐ုပ္ ျဖစ္ပ်က္မႈ ေႏွးေစလို႔ မစားသင့္ပါဘူး။

သၾကားမ်ားေသာအစာ
သၾကားမ်ားတဲ့အစားအစာေတြ စား သုံးတာက ခႏၶာကိုယ္ပုံပန္းသဏၭာန္ကို ပ်က္ယြင္းေလာက္ေအာင္ ၀လာေစႏိုင္ပါ တယ္။ သၾကားက ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ဇီ၀႐ုပ္ ျဖစ္ပ်က္မႈကိုပုံမွန္ထက္ေႏွးေစၿပီး ကိုယ္ အေလးခ်ိန္ကို တက္လာေစပါတယ္။ သ ၾကားမ်ားတဲ့အစာေတြကို စားလိုက္တဲ့ အခါ ေသြးစီးေၾကာင္းထဲကို သၾကားဓာတ္ ေတြ ခ်က္ခ်င္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒိန္ခ်ဥ္
ပ႐ိုတင္းဓာတ္မ်ားတဲ့အစာေတြက ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈကို ပုံမွန္ထက္ ျမန္ေစပါ တယ္။ ဒိန္ခ်ဥ္ကေန ပ႐ိုတင္းဓာတ္ကို မ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒိန္ခ်ဥ္ အမ်ိဳးအစားေပၚ မ်ားစြာ မူတည္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဒိန္ခ်ဥ္ေတြက ပ႐ိုတင္းပါဝင္မႈနည္း ၿပီး အက်ိဳးျပဳဘက္တီးရီးယားေတြသာ မ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သ ၾကားေတြ မ်ားစြာပါဝင္ေနမယ္ဆိုရင္ ဇီ၀ ႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈကို ေႏွးေစပါတယ္။

ေျမပဲယို၊ ႏွမ္းယို
ေျမပဲယို၊ ႏွမ္းယိုေတြက က်န္းမာ ေရးနဲ႔ညီၫြတ္တယ္လို႔ ထင္ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမွာပါဝင္တဲ့ အခ်ိဳဓာတ္ေတြ မ်ားတာေၾကာင့္ ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈကို ေႏွး သြားေစပါတယ္။

အယ္လ္ကိုေဟာပါဝင္ေသာ ေဖ်ာ္ ရည္ ယမကာမ်ား
အယ္လ္ကိုေဟာက ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာ႐ုံေၾကာစနစ္ကို ဖိႏွိပ္ပါတယ္။ အဲဒီ လိုဖိႏွိပ္လိုက္တာေၾကာင့္ ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ ပ်က္မႈကို ေႏွးသြားေစပါတယ္။ အရက္ ထဲမွာ သၾကားဓာတ္ပါဝင္ၿပီး ဇီ၀႐ုပ္ ျဖစ္ပ်က္မႈကို ေႏွးေကြးသြားေစပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ အရက္က ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံးကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အရက္ကို မေသာက္တာအေကာင္းဆုံးပါ။ မျဖစ္ မေန ေသာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း သင့္တင့္တဲ့ပမာဏထက္ ပိုမေသာက္ သင့္ပါဘူး။

ဇာျခည္ဝင္း (ေဆးဝါးတကၠသိုလ္)

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *