ဓမၼတာေသြးမမွန္ဘူးလို႔ ထင္ေနပါသလား

ဓမၼတာလာတာကို ျပႆနာတစ္ခုလို႔ ထင္ေနပါသလား။ အမွန္မွာေတာ့ ဓမၼတာ မလာမွသာ ျပႆနာအႀကီးႀကီးျဖစ္ေနတာပါ။ ဓမၼတာ တစ္ႀကိမ္နဲ႔တစ္ႀကိမ္ၾကားမွာ ၂၈ ရက္ၾကာရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ ၃၅ ရက္အထိ ၾကာႏိုင္သလို ၂၁ ရက္ တစ္ႀကိမ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြအားလုံးကို ပုံမွန္လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ဓမၼတာမမွန္တာက ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ
ဓမၼတာရက္ေစာၿပီး လာတာ၊ ရက္ေနာက္က်ၿပီးလာတာကို ဓမၼတာမမွန္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခါစ ပထမဆုံးဓမၼတာလာတဲ့အခ်ိန္ ဒါမွမ ဟုတ္ ေသြးဆုံးခါနီးအသက္ ၄၀-၅၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ေတြမွာ ဓမၼတာ ရက္ေစာလာတာ၊ ေနာက္က်လာတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ဓမၼတာစက္ဝန္းပုံမွန္ျဖစ္ေနၿပီးမွ ႐ုတ္တရက္ ရက္ေနာက္က်သြားတာ၊ ေစာသြား တာေတြကိုမွ ဓမၼတာမမွန္တာလို႔ ေခၚဆိုႏိုင္တာပါ။ သင့္အေနနဲ႔ အမွန္တကယ္ ဓမၼတာစက္ဝန္းပုံမွန္မဟုတ္တာ ေသခ်ာမွသာ ကုသဖို႔အတြက္ စဥ္းစားရမွာပါ။

ဓမၼတာမမွန္ျခင္းဆိုသည္မွာ
ေအာက္ပါလကၡဏာေတြဟာ ဓမၼတာမမွန္တာကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ လကၡဏာေတြပါ။

– ငါးၫွီနံ႔ရျခင္း
သင္ရဲ႕ မိန္းမကိုယ္က ငါးၫွီနံ႔ထြက္ေနတယ္ဆိုရင္ ဘက္တီးရီးယားေတြ ေပါက္ ဖြားမႈမ်ားျပားေနတဲ့အေျခအေနပါ။ မိန္းမကိုယ္အတြင္း ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ေနတာျဖစ္ တဲ့အတြက္ ဆရာဝန္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းျပသဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဓမၼတာ မမွန္ရတာရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

– ဓမၼတာရက္ အလြန္ေစာျခင္း သို႔မဟုတ္ ရက္အလြန္ေနာက္က်ျခင္း
ဓမၼတာစက္ဝန္းက တစ္လနဲ႔ တစ္လၾကား ၂၁ ရက္နဲ႔ ၃၅ ရက္အတြင္းရွိေနရင္ ပုံမွန္အေျခအေနလို႔ ေခၚပါတယ္။ သင္ရဲ႕ ပုံမွန္လာေနက်ရက္မွာ မလာဘဲ အလြန္ ေစာၿပီး လာတာ ဒါမွမဟုတ္ အလြန္ေနာက္က်ၿပီး လာတာက ဓမၼတာမမွန္တာပါ။

– ဓမၼတာလာရက္ နည္းလြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မ်ားလြန္းျခင္း
ပုံမွန္အားျဖင့္ ဓမၼတာလာရက္ဟာ ၃-၈ ရက္အတြင္းရွိၾကၿပီး ပ်မ္းမၽွ ငါးရက္ ေလာက္ၾကာတတ္ၾကပါတယ္။ သင္ရဲ႕ ဓမၼတာလာရက္က တစ္ပတ္ထက္ ေက်ာ္ ေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ သုံးရက္ေအာက္ နည္းေနရင္ ဓမၼတာမမွန္တာျဖစ္ေနပါၿပီ။

– ဓမၼတာေသြးမ်ားလြန္းျခင္း
ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ဓမၼတာလာတာက ပုံမွန္လာေနတဲ့ေသြးပမာဏထက္ အလြန္ အကၽြံမ်ားေနမယ္ဆိုရင္ ဓမၼတာမမွန္ဘူးလို႔ ေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သင္ရဲ႕ လစဥ္သုံးပစၥည္း ေတြကို တစ္နာရီျခား တစ္ႀကိမ္ လဲလွယ္ေနရတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေသြးတုံးေသြးခဲေတြ ပါလာတာမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ဓမၼတာမမွန္ျခင္း၏ အျခားလကၡဏာမ်ား
အထက္ပါလကၡဏာေတြအျပင္ ေအာက္ပါအေျခအေနေတြျဖစ္ေပၚေနရင္ လည္း ဓမၼတာမမွန္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။
သုံးလဆက္တိုက္ရာသီေသြးမေပၚျခင္း
– စိတ္ခံစားခ်က္အေျပာင္းအလဲမ်ားျခင္း
– ဓမၼတာလာစဥ္ အလြန္အမင္းဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း
– ဓမၼတာစက္ဝန္း တစ္လနဲ႔တစ္လၾကား ေဘာင္းဘီေသြးစက္က်တတ္ျခင္း
ဘာေၾကာင့္ဓမၼတာမမွန္ရပါသလဲ
– အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ဓမၼတာမမွန္ရတဲ့အဓိကအေၾကာင္းရင္းက ေဟာ္မုန္းညီၫြတ္ မၽွတမႈမရွိတာေၾကာင့္ပါ။ မမ်ိဳးဥအိမ္အတြင္း ေရအိတ္ရွိတဲ့ေရာဂါ (PCOS)ေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္းညီၫြတ္မၽွတမႈမရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
– ဘာစားစား ျပန္အန္တဲ့ေရာဂါ (Bulimia or Anorexia) ရွိသူေတြမွာ ဓမၼတာ ေသြးမေပၚတာ၊ ဓမၼတာလာရက္ နည္းလြန္းတာေတြျဖစ္ၿပီး ဓမၼတာမမွန္တတ္ပါဘူး။
– အားကစားအလြန္အကၽြံလုပ္တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြကလည္း ဓမၼတာမမွန္တတ္ပါ ဘူး။ တခ်ိဳ႕လေတြမွာ ဓမၼတာမလာတဲ့အထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
– စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားလြန္းတာ၊ စိတ္ဓာတ္က်ေဝဒနာခံစားရတာေတြေၾကာင့္လည္း ဓမၼ တာမမွန္တတ္ပါဘူး။
– သေႏၶတားေဆးကို ပုံမွန္မွီဝဲသူ ဒါမွမဟုတ္ သားအိမ္တြင္း ပစၥည္းထည့္ထားသူ ေတြမွာလည္း ဓမၼတာမမွန္တတ္ၾကပါဘူး။
ဓမၼတာမမွန္တာက ေၾကာက္စရာမဟုတ္ပါဘူး။ ကုသလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ အထက္ေဖာ္ျပပါလကၡဏာေတြရွိေနရင္ သားဖြားမီးယပ္ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ကုသမႈ ခံယူပါ။

ေဒါက္တာခင္မိုးမိုး

Post Author: Good Health Journal