ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ဖန္တီးထားသည့္ လူသားအဆုတ္တုျဖင့္ ၀က္ခႏၶာထဲတြင္ အစားထိုးမႈေအာင္ျမင္

တကၠဆက္ေဆးတကၠသိုလ္က ဂ်ဳိ ရန္နစ္ခိုးစ္နဲ႔ ဂ်ဳိ၀ါဂြင္ေကာ္တီယယ္လာ တို႔ဦးေဆာင္တဲ့ သုေတသနအဖြဲ႕ကေန bioengineering နည္းပညာနဲ႔ ဓာတ္ခြဲ ခန္းမွာ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ထားတဲ့ လူသား အဆုတ္တုကို အရြယ္ေရာက္ၿပီး ၀က္ ေတြရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ အစားထိုး ထည့္ သြင္းစမ္းသပ္မႈေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီသုေတသီအဖြဲ႕က ဓာတ္ခြဲခန္းမွာအဆုတ္တုေမြးျမဴထုတ္လုပ္တာ ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ လက္ရွိေလ့လာမႈအရ ၀က္ေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ အဆုတ္တုေတြကို အစား ထိုးထားမႈက အခ်ိန္ႏွစ္လ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ အေျခအေနေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒါက္တာ ဂ်ဳိရန္နစ္ခိုးစ္က ဆိုပါတယ္။ အစားထိုးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ပတ္ အၾကာမွာပဲ အဆုတ္ အသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ လုံလံုေလာက္ေလာက္ သန္မာတဲ့ အဆုတ္ ေသြးေၾကာကြန္ရက္ေတြ ျဖစ္လာခဲ့တယ္ လို႔ ေဒါက္တာဂ်ဳိရန္နစ္ခိုးစ္က ဆိုပါ တယ္။ လက္ရွိမွာ ၀က္ေတြရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ ထဲ အဆုတ္တုေတြကို လက္ခံႏိုင္မႈ အေျခအေန၊ ပိုမိုႀကီးထြားလာတဲ့ခႏၶာ ကိုယ္မွာ အဆုတ္တုက ဆက္ၿပီးလိုက္ပါႀကီးထြားရင့္သန္လာမႈ အေျခအေန ေတြရွိမရွိ ေလ့လာေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀က္ေတြရဲ႕ မူလအဆုတ္တစ္ခုကို ကိုယ္ ထဲမွာခ်န္ရစ္ထားၿပီး အဆုတ္တုနဲ႔ တြဲ ဖက္အလုပ္လုပ္ေစတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ေမြးထားတာ ျဖစ္ၿပီး အဆုတ္တုက ႏွစ္လၾကာတဲ့အထိ အဆင္ေျပေနေသးေပမယ့္ ဆက္ၿပီး ႀကီး ထြားရင့္သန္လာတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး မျမင္ ရတာေၾကာင့္ မူလ အဆုတ္ကိုထုတ္ပစ္ၿပီး အဆုတ္တုနဲ႔ခ်ည္း အသက္႐ွဴေစဖို႔အထိ ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ကမၻာတစ္၀န္းမွာ အဆုတ္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ေတြေၾကာင့္ အစားထိုးကုသဖို႔လုိအပ္ေန သူေတြ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး လွဴဒါန္းမႈ ေတြကလည္း မလံုေလာက္တာေၾကာင့္ အဆုတ္တုေမြးျမဴထုတ္လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္း ေနၾကကာ လူ႕ခႏၶာမွာ စိတ္ခ်စြာအစားထိုး အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့အထိ အဆင့္ျမႇင့္ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေဒါက္တာ ဂ်ဳိရန္နစ္ခိုးစ္က ဆိုပါတယ္။

◘ (DM, 9.8.18)သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.