ပညာသင္တာ စာတတ္ဖို႔ သက္သက္လား . . .

ကေလးတစ္ေယာက္ကို ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္တဲ့ေနရာမွာ အႏၲရာယ္မျဖစ္ ေအာင္ကာကြယ္ေပးတာ၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ေပးတာ၊ လို အပ္တဲ့အေထာက္အပံ့ေပးတာ စတာ ေတြ လုပ္ေပးရင္လုံေလာက္ၿပီလို႔ မေတြး ေစခ်င္ပါဘူး။ ဒါေတြဟာ အေျခခံ ဂ႐ု စိုက္ေပးတာျဖစ္ၿပီး ပ်ိဳးေထာင္တဲ့ေနရာ မွာေတာ့ ကေလးကို လမ္းမွန္ေရာက္ ေအာင္ တည့္မတ္ေပးဖို႔ဆိုတာေတြက ပါလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ပညာေရးပါ။
ကေလးငယ္အတြက္ ပညာေရးဆို တာ အတန္းစာတစ္ခုတည္း တတ္ဖို႔က စာသင္တာ မဟုတ္သလို စာတတ္တယ္ လို႔လည္း မေခၚႏိုင္ပါဘူး။ လမ္းေလၽွာက္ တတ္စအ႐ြယ္ ကေလးေတြ၊ စကားေျပာ တတ္စအ႐ြယ္ကေလးေတြနဲ႔ နည္းနည္း ႀကီးသြားတဲ့ကေလးေတြမွာလည္း သင္ ယူပုံခ်င္း မတူပါဘူး။ ကေလးငယ္ေတြ အေနနဲ႔က စူးစမ္းမယ္၊ ကစားမယ္၊ အရာ ရာတိုင္းက အသစ္အဆန္းေတြပဲ ျဖစ္ေန တာမို႔လို႔ မသိတာေတြ ေလ့လာမယ္၊ သူတို႔အနီးနားမွာရွိတဲ့ မိသားစုဝင္ေတြ၊ ခေမနါငလနမ် ေတြနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေျပာဆို ဆက္ဆံမယ္ စတာေတြကေန သင္ယူ တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ကေလးေတြအတြက္ သင္ယူႏိုင္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ မိဘ၊ မိသားစု၊ caregivers၊ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြဟာ အဓိက ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနယ္ပယ္ ငါးရပ္ ျဖစ္တဲ့ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ၊ မိတၱ၊ ေဘာဂ စတာေတြ ေကာင္းေကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ကေလး ငယ္ေတြ ပညာသင္ၾကားရတဲ့ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကေလး ငယ္တိုင္းအတြက္ သူတို႔လုပ္တဲ့activities တိုင္းမွာ သင္ယူတဲ့နယ္ပယ္ အမ်ိဳး မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဥပမာ – ကေလးနဲ႔အတူ အ႐ြယ္အစားမ်ိဳးစုံရွိတဲ့ ဘေလာ့အတုံး ေတြကစားေပးတာဟာ ကေလးငယ္ အတြက္ သခ်ၤာအေတြးအေခၚကို ရေစၿပီး အ႐ြယ္အစားမ်ိဳးစုံရွိတဲ့ ခြက္ေတြထဲမွာ ေရျဖည့္တမ္းကစားတာက ကေလးငယ္ အတြက္ သိပၸံအေတြးအေခၚကို ရေစပါ တယ္။
ကေလးေတြသင္ယူႏိုင္မယ့္ နည္း လမ္းေတြကို ဘက္ေပါင္းစုံက ေလ့လာၿပီး ပုံေသ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအတိုင္း မဟုတ္ ဘဲ ကေလးရဲ႕ စြမ္းရည္အသစ္ေတြ ထြက္ ေပၚလာဖို႔အတြက္လည္း လိုအပ္တဲ့ ပတ္ ဝန္းက်င္၊ အရာဝတၳဳေတြနဲ႔ အေတြ႕အ ႀကဳံေကာင္းေတြ ရရွိေစဖို႔ ထပ္ျဖည့္ေပး ရပါမယ္။ ဒီအတြက္ ကေလးငယ္နဲ႔ အနီး ကပ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူေတြက ဝိုင္း ဝန္း ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။
ကေလးငယ္ကို အနီးကပ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးတဲ့သူက ကေလးငယ္က ဘယ္လိုသင္ယူတယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္ ဆင့္က ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာေတြ သိ ထားရင္ ကေလးအတြက္ အားသာခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ caregiver က ကေလး ငယ္ကို ဘယ္နယ္ပယ္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိထားၿပီး ကေလးရဲ႕ စိတ္ပါဝင္စား လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြကို အေျခခံၿပီး စြမ္းရည္တက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။
ဥပမာ – ကေလးငယ္က ေဆး ေရာင္ျခယ္တာ ကစားေနတယ္ဆိုပါစို႔၊ ကေလးေဆးျခယ္ေနတဲ့အေရာင္က အနီေရာင္ျဖစ္ၿပီး သူဝတ္ထားတဲ့အေရာင္ ကလည္း အနီေရာင္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ကို ကေလးက သတိထားမိတယ္ဆိုရင္ အခန္းထဲမွာရွိတဲ့ အနီေရာင္အရာဝတၳဳ ေတြကို လိုက္ရွာခိုင္းတာမ်ိဳးလုပ္ေပးမယ္ ဆိုရင္ ကေလးအေနနဲ႔ အေရာင္ေတြကို သင္ယူတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။
ေနာက္တစ္ခုက ကေလးအခ်င္း ခ်င္း အ႐ုပ္လုရင္း ရန္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္စီ ကစားစရာကို ဘယ္လို ကစားႏိုင္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး၊ က ေလးေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ နား လည္လာေအာင္ ရွင္းျပေပးတာမ်ိဳးလုပ္ ေပးပါ။ ဒါဟာ ကေလးေတြမွာ မိတၱဆိုတဲ့ Social အပိုင္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစၿပီး စိတ္ခံ စားမႈ Emotional အပိုင္းမွာလည္း ေကာင္းမြန္လာေစပါတယ္။

ထူးဒါလီကိုကို  (MPharm)

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *