မက်က္ေသးသည့္ဘာဂါက မက်က္ေသးသည့္အသားထက္ အႏၲရာယ္ပိုရွိဟု ဆို

အမဲသားကင္ကို သတ္မွတ္ထားတဲ့အပူခ်ိန္ေရာက္ေအာင္ ကင္ႏိုင္ရင္ အႏၲရာယ္ကင္းစြာစားသုံးႏိုင္တယ္လို႔ယူဆထား ၾကေပမယ့္ ဒီအသားကို ဘာဂါအေနနဲ႔စားသုံးတဲ့အခါမွာေတာ့ မတူေတာ့ပါဘူး။ ပုံမွန္အားျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္မွာ ျမင္ေတြ႕ရေလ့ရွိ တဲ့ေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ပစၥည္းေတြက အသားကိုႀကိတ္ေျခလိုက္ တဲ့အခါ အသားရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလုံးမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားပါတယ္။ ဒီ လိုႀကိတ္ေျခထားတဲ့အသားေပၚက ေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြကို အပူေပးၿပီးမသတ္ႏိုင္ဘဲ ဘာဂါအေနနဲ႔စားသုံးမယ္ဆိုရင္ အစာ ဆိပ္သင့္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သုေတသီေတြက က်က္ေအာင္မခ်က္ထားတဲ့အသားကင္ထက္စာရင္က်က္ ေအာင္ မခ်က္ထားတဲ့ဘာဂါက ပိုၿပီးအႏၲရာယ္ရွိတယ္လို႔ဆိုခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ အသားေတြကို ၁၆၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္အပူခ်ိန္အထိေရာက္ေအာင္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးမွသာ စားသုံးသင့္ပါတယ္။ အေပၚပိုင္းက်က္႐ုံေလာက္ပဲအပူေပး ထား တဲ့အသားကင္၊ ႀကိတ္ေျခအပူေပးထားတဲ့အသားနဲ႔ဘာဂါေတြ မွာ ဘက္တီးရီးယားေတြပါႏိုင္ေျခရွိတယ္လို႔ သုေတသီေတြက ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

(AP,16.5.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.