မႈိစားျခင္းက အသက္ႀကီးရင့္ခ်ိန္သတိေမ့လကၡဏာမ်ားကို သက္သာေစႏိုင္

မႈိ ၁၅၀ ဂရမ္ကို တစ္ပတ္လၽွင္ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔စားသုံးေပးတာ က အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္မႈေၾကာင့္ သတိေမ့တာရဲ႕လကၡဏာ ေတြကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စင္ကာ ပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ရဲ႕သုေတသီေတြရဲ႕အဆိုအရ မႈိထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ Ergothioneine ျဒပ္ေပါင္းက အသက္အ႐ြယ္ႀကီး ရင့္လာခ်ိန္မွာ ဦးေႏွာက္ကိုအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ မႈိ စားသုံးေပးတာက အသက္ႀကီးလို႔ မွတ္ဉာဏ္စြမ္းရည္က်ဆင္း တာနဲ႔ အာ႐ုံေၾကာေတြပ်က္စီးယိုယြင္းတာကို ေႏွးေကြးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာ မႈေတြလုပ္ေဆာင္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သုေတသီေတြက ဆိုခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကေတာ့ အ စားအေသာက္တစ္ခုတည္းကေန မွတ္ဉာဏ္စြမ္းရည္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးရေစတယ္ဆိုတဲ့ေတြ႕ရွိမႈဟာ အားတက္စရာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

(AP,14.3.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *