ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ အႏၲရာယ္ ကင္းေဝးဖို႔ . . .

တခ်ိဳ႕ယဥ္ေမာင္းေတြက ကားကိုတရၾကမ္းေမာင္း တာ၊ တခ်ိဳ႕ကအခ်က္မျပဘဲ ႐ုတ္တရက္ေကာက္ေကြ႕ တာ၊ တခ်ိဳ႕က မိုင္ကုန္ေမာင္းတာ၊ တခ်ိဳ႕ကေႏွးေႏွးေလး ေမာင္းတာ၊ တခ်ိဳ႕က ကားေမာင္းေနရင္း ဖုန္းေျပာတာ၊ စာ႐ိုက္တာ၊ မက္ေဆ့ခ္်ပို႔တာ၊ အစာစားေနတာ စသျဖင့္ ယဥ္ေမာင္းသူ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ မထင္မွတ္ထားတဲ့ အႏၲရာယ္ဆိုတာအခ်ိန္မေ႐ြး ႀကဳံရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္ကိုယ္တိုင္က ယဥ္အႏၲရာယ္ကင္းေဝးေအာင္၊ ေလ်ာ့ က်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။

အာ႐ုံစူးစိုက္ထားပါ
ကားေမာင္းတယ္ဆိုတာက ဦးေႏွာက္ကို အသုံးျပဳ ရတဲ့ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကားေမာင္းတဲ့အခါ ဦး ေႏွာက္ကိုအလုပ္ေပးရမယ့္အခ်က္ေတြက-လမ္းအေျခ အေနကို အကဲခတ္ပါ၊ သင္ရဲ႕ယဥ္ဦးတည္ရာလမ္းနဲ႔ ယဥ္အျမန္ႏႈန္းကို ခ်င့္ခ်ိန္ပါ၊ မီးပြိဳင့္ေတြ၊ အမွတ္အသား ေတြ၊ သေကၤတေတြကို ၾကည့္ပါ၊ သင့္ကားအနီးနားရွိ ကားေတြကိုသတိျပဳပါ၊ ေနာက္ၾကည့္မွန္၊ ေဘးဘက္မွန္ ေတြကေန ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးပါ။

စိတ္မပ်ံ႕လြင့္ပါနဲ႔
ကားေမာင္းေနစဥ္ အႏၲရာယ္ကင္းဖို႔ အဓိကက စိတ္အာ႐ုံမပ်ံ႕လြင့္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားေမာင္းေနစဥ္ ကားေမာင္းတာတစ္ခုတည္းကိုပဲ အာ႐ုံရွိေနဖို႔ အေရး ႀကီးပါတယ္။ သင္ဟာ ယဥ္ေမာင္းသက္တမ္းဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့မေပါ့ဆပါနဲ႔။ ကားေမာင္းေနစဥ္ တျခားအာ႐ုံေရာက္ေစမယ့္အရာေတြ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိေနပါ
မူးေနရင္ ယဥ္မေမာင္းသင့္သလို အိပ္ခ်င္ေနရင္ လည္း ယဥ္မေမာင္းသင့္ပါဘူး။ သင့္ကားအနီးအနားတစ္ ဝိုက္ရွိယဥ္ေတြကိုလည္းအကဲခတ္ပါ။ တရၾကမ္း ေမာင္း ေနတဲ့ယဥ္ရွိရင္ သင့္ကားကို အရွိန္ေလၽွာ႔ထားပါ။ လမ္း ေၾကာေပၚက လမ္းသြားလမ္းလာေတြ၊ စက္ဘီးေတြ၊ ဆိုင္ကယ္ေတြ၊ တိရစၧာန္ေတြကိုလည္း သတိထားပါ။

အရွိန္ထိန္းပါ
ယဥ္တိုက္မႈအမ်ားစုက အရွိန္မထိန္းႏိုင္လို႔ ျဖစ္ရ တာခ်ည္းပါပဲ။ ဘယ္သူေတြဘယ္ေလာက္ပဲ အျမန္ ေမာင္းေမာင္း သင့္အေနနဲ႔ သင္သြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္း အေျခအေန၊ ရာသီဥတုအေျခအေနေတြကိုပါ ထည့္စဥ္း စားၿပီး အရွိန္ကိုေလၽွာ႔ၿပီး ေမာင္းတာ အႏၲရာယ္အကင္း ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။
]]ယဥ္ေမာင္းသူတိုင္း အႏၲရာယ္ကင္းၾကပါေစ}

ထူးဒါလီကိုကို (MPharm)

Post Author: Good Health Journal