သင့္မွာလိပ္ေခါင္းေရာဂါရွိေနလား

ဘ၀တစ္ေလၽွာက္မွာ လိပ္ေခါင္း ေၾကာင့္ ယားယံတာ၊ စိတ္အေႏွာင့္အ ယွက္ျဖစ္ရတာနဲ႔ မသက္မသာ ျဖစ္ရတာ ေတြရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေျခက ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ တယ္လို႔ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။ လိပ္ေခါင္းျဖစ္တဲ့အခါ စအို၀ေရာင္ရမ္း တာ ဒါမွမဟုတ္ အစာေဟာင္းအိမ္ေသြး ျပန္ေၾကာ ေရာင္ရမ္းတာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။ နာတာရွည္ဝမ္းခ်ဳပ္တာ ဒါမွမဟုတ္ ဝမ္းသြားတာ ဒါမွမဟုတ္ အစာေဟာင္း အိမ္နဲ႔ စအိုမွာရွိတဲ့ ေသြးျပန္ေၾကာေတြကို ေျပာင္းလဲတာက လိပ္ေခါင္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ ေျခ မ်ားေစပါတယ္။ လိပ္ေခါင္းျဖစ္တာက အမ်ားအားျဖင့္ သိပ္မဆိုး႐ြားေပမယ့္ ယားယံတာ၊ နာက်င္တာ၊ မသက္မသာ ျဖစ္တာေတြ ခံစားရတာေၾကာင့္ သက္ သာေပ်ာက္ကင္းလိုၾကပါတယ္။
လိပ္ေခါင္းေရာဂါ
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေသာအခ်က္မ်ား

ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း
ဝမ္းခ်ဳပ္တာေၾကာင့္ လိပ္ေခါင္းေရာ ဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားေစပါတယ္။ မၾကာခဏ ဝမ္းသြားရခက္ခဲတာ၊ ဝမ္းမာတာေတြ ေၾကာင့္ Toilet ထဲ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ထိုင္ ရတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ အစာေဟာင္း အိမ္နဲ႔ စအို၀ေသြးျပန္ေၾကာေတြေပၚ ဖိ အားသက္ေရာက္မႈမ်ားၿပီး ေရာင္ရမ္းမႈ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လိပ္ေခါင္းျဖစ္ပြားမႈကို ဦးတည္ေစပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး အမ်ား စုမွာ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိ ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ခႏၶာ ကိုယ္မွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္လာတာက လိပ္ေခါင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခကို မ်ားေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ တတိယသုံးလပတ္ မွာ သားအိမ္က ႀကီးထြားလာတာေၾကာင့္ အစာေဟာင္းအိမ္နဲ႔ စအိုရွိ ေသြးျပန္ ေၾကာေတြကို ဖိမိၿပီး ေရာင္ရမ္းမႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ပ႐ိုဂ်က္ စတုန္းေဟာ္မုန္းေတြ မ်ားလာတာ ေၾကာင့္ ေသြးျပန္ေၾကာေတြကို အလြယ္ တကူ ေရာင္ရမ္းမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ပ႐ို ဂ်က္စတုန္းေဟာ္မုန္းက အူလမ္းေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈကို ေႏွးေစတာေၾကာင့္ ဝမ္းခ်ဳပ္ ေစတာကလည္း လိပ္ေခါင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခကို မ်ားေစပါတယ္။ ဝမ္းခ်ဳပ္တာမျဖစ္ေအာင္ အမၽွင္ဓာတ္မ်ားတဲ့ အစားအစာေတြ စား ပါ၊ ေရ မ်ားမ်ား ေသာက္ပါ၊ ပုံမွန္ေလ့က်င့္ ခန္း ျပဳလုပ္ပါ။
အဝလြန္ျခင္း
အဝလြန္တာနဲ႔ လိပ္ေခါင္းေရာဂါက ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အဝလြန္သူေတြမွာ လိပ္ေခါင္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားပါ တယ္။ အမၽွင္ဓာတ္ စားသုံးမႈနည္းတာ၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ နည္းတာ၊ အထိုင္ မ်ားတာ စတာေတြက အဝလြန္ႏိုင္ေျခ မ်ားေစၿပီး လိပ္ေခါင္းျဖစ္ပြားမႈကိုလည္း မ်ားေစပါတယ္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ပါက လိပ္ေခါင္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ ေျခကို ေလၽွာ႔ခ်ၿပီးသားျဖစ္ေစပါတယ္။ ခါးအ႐ြယ္အစားကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ပါက လည္း အစာေဟာင္းအိမ္နဲ႔ စအိုမွာရွိတဲ့ ေသြးျပန္ေၾကာေတြအေပၚ ဖိအားသက္ ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။
အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ (Crohn’s disease )

အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ တဲ့Crohn’s disease က အစာအိမ္နဲ႔ အူလမ္းေၾကာင္းကို နာတာရွည္ေရာင္ရမ္း မႈေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ Crohn’s diseasန ရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာေတြက နာက်င္တာ၊ ေရာင္ရမ္းတာ၊ မၾကာခဏ ဝမ္းပ်က္တာစတာေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လိပ္ေခါင္းေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကို ျမင့္ မားေစပါတယ္။
လိပ္ေခါင္းေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္း
လိပ္ေခါင္းေရာဂါရွိသူေတြ ေရာဂါ လကၡဏာ သက္သာဖို႔နဲ႔ ဒီေရာဂါမရွိသူ ေတြ မျဖစ္ပြားေအာင္ ေအာက္ပါ အခ်က္ ငါးခ်က္နဲ႔ ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။
(၁) ေရခဲကပ္ပါ၊ ေရေႏြးစိမ္ပါ
ေရက ေရာင္ရမ္းမႈ၊ နာက်င္မႈနဲ႔ လိပ္ေခါင္းေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ယားယံမႈေတြ ကို သက္သာေစပါတယ္။ လိပ္ေခါင္းရွိတဲ့ ေနရာကို ေရခဲကပ္ေပးတာ ဒါမွမဟုတ္ ေရေႏြးစိမ္ေပးတာေတြ တစ္ႀကိမ္ ၁၀ မိ နစ္ၾကာ၊ တစ္ေန႔ကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳ လုပ္ေပးပါ။ သန္႔စင္ခန္းသုံး တစ္႐ႉး စကၠဴကိုလည္း အစိုဓာတ္ပါၿပီး ႏူးညံ့တာ မ်ိဳး ေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳပါ။
(၂) ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားခ်က္မလိုတဲ့ ေဆးဝါး အသုံးျပဳပါ
လိပ္ေခါင္းေရာဂါလကၡဏာ သက္ သာေစတဲ့ ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားခ်က္မလိုတဲ့ ေဆးဝါးေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဟိုက္ဒ႐ို ေကာ္တီဆုန္းပါဝင္တဲ့ လိမ္းေဆးေတြကို ခရင္မ္၊ ဂ်ယ္ ပုံစံမ်ိဳးစုံထုတ္လုပ္ထားၿပီး စအိုတြင္းသြင္းေဆးေတာင့္ ပုံစံနဲ႔လည္း ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။ နာက်င္မႈနဲ႔ ေရာင္ရမ္းမႈေတြ သက္သာေစဖို႔ ေသာက္ ေဆးအေနနဲ႔ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး တခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေသာက္သုံးႏိုင္ပါတယ္။
(၃) အမၽွင္ဓာတ္ႂကြယ္၀တဲ့အစာေတြ စားသုံး ပါ
ဝမ္းခ်ဳပ္တာနဲ႔ အူလမ္းေၾကာင္းလႈပ္ ရွားမႈေတြ ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ အမၽွင္ဓာတ္ မ်ားမ်ားပါဝင္တဲ့ အစားအစာေတြကို စား သုံးသင့္ပါတယ္။ အမၽွင္ဓာတ္မ်ားတဲ့ အစားအစာေတြကို စားသုံးတာေၾကာင့္ လိပ္ေခါင္းေၾကာင့္နာက်င္တာကို သက္ သာေစၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ ဝမ္းသြားေစ ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ တစ္ေန႔ကို ကယ္လိုရီ ၁၀၀၀ စားသုံးတိုင္း အမၽွင္ ဓာတ္ ၁၄ ဂရမ္ ပါဝင္ေအာင္ စားသုံးဖို႔ လမ္းòန္ထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ ေယာက္က တစ္ေန႔ကို အမၽွင္ဓာတ္ ၂၅ ဂရမ္စားသုံးသင့္ၿပီး အမ်ိဳးသားတစ္ ေယာက္က တစ္ေန႔ကို ၃၈ ဂရမ္ စားသုံး သင့္တယ္လို႔ အာဟာရနဲ႔ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ ဆိုင္ရာ အကယ္ဒမီက ထုတ္ျပန္ထားပါ တယ္။ သစ္သီး၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊ ပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေကာက္ႏွံတစ္ခုလုံးပါဝင္စာ စတာေတြကေန အမၽွင္ဓာတ္မ်ားစြာ ရရွိ ႏိုင္ပါတယ္။ အမၽွင္ဓာတ္ႂကြယ္၀တဲ့ အ စာေတြကို စားသုံးတာေၾကာင့္ လိပ္ေခါင္း ေရာဂါေဝဒနာေတြကို သက္သာေစ႐ုံသာ မကဘဲ ႏွလုံးေရာဂါ၊ အူမႀကီးကင္ဆာနဲ႔ အဝလြန္တာေတြ မျဖစ္ေအာင္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။
(၄) ျဖည့္စြက္စာ မွီဝဲပါ
တစ္ေန႔တာလိုအပ္တဲ့ အမၽွင္ဓာတ္ ကို ေန႔စဥ္အာဟာရထဲက ရရွိေအာင္ စား ဖို႔ဆိုတာ တခ်ိဳ႕လူေတြအတြက္ ခဲယဥ္း ေနတတ္ပါတယ္။ အစာအာဟာရကေန အမၽွင္ဓာတ္ကို တစ္ေန႔ ၂၀-၃၅ ဂရမ္ ရယူႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးပါ။ တကယ္လို႔ အဲဒီေလာက္ရေအာင္ မစား သုံးႏိုင္ခဲ့ရင္ အမၽွင္ဓာတ္ကို ျဖည့္စြက္မွီဝဲ ႏိုင္ပါတယ္။
(၅) ေရဓာတ္ျပည့္၀ေနပါေစ
ေရက ဝမ္းေပ်ာ့ေပ်ာ့သြားေစဖို႔ အ လိုအပ္ဆုံး အရာပါ။ ဝမ္းေပ်ာ့ေပ်ာ့သြားမွ သာ လိပ္ေခါင္းရွိသူေတြ နာက်င္မႈ သက္ သာေစမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ေရဓာတ္ လုံ ေလာက္စြာ ေသာက္သုံးတာက လိပ္ ေခါင္းမျဖစ္ေအာင္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ တစ္ေန႔ကို ေရ ၈ ဖန္ခြက္ ေသာက္သုံးပါ။ ရာသီဥတု ပူတဲ့ အခ်ိန္ေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့အခ်ိန္ မွာေတာ့ ေရပိုေသာက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အရက္နဲ႔ ကဖင္းပါတဲ့ ေဖ်ာ္ရည္ေတြ ေသာက္သုံးမႈကို ေလၽွာ႔ခ်ပါ။ အရက္နဲ႔ ကဖင္းဓာတ္က ခႏၶာကိုယ္ထဲကေန ေရဓာတ္ဆုံး႐ႈံးမႈကို ျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ဝမ္းမာၿပီး လိပ္ေခါင္းရွိသူေတြ ဝမ္းသြား တဲ့အခါ နာက်င္မႈကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။
(၆) ေလ့က်င့္ခန္း ပုံမွန္ျပဳလုပ္ပါ
ေလ့က်င့္ခန္း ပုံမွန္လုပ္ပါက လိပ္ ေခါင္းေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါ တယ္။ အထိုင္မ်ားတဲ့ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ေနသူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ တစ္နာရီထိုင္ၿပီးတိုင္း မိနစ္အနည္းငယ္ ေလာက္ လမ္းထေလၽွာက္ေပးပါ။ ကိုယ္ လက္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေစတဲ့အျပင္ လိပ္ ေခါင္းေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္လည္း ကာ ကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဇာျခည္ဝင္း(ေဆးဝါးတကၠသိုလ္)

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.