အရပ္ပုသူမ်ား ဆီးခ်ိဳျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားဟု ဆို

အရပ္ပုတဲ့လူေတြဟာ ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား ၂ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပို မ်ားတယ္လို႔ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုက ဆိုလိုက္ပါတယ္။ အမ်ိဳး သားေတြဟာ အရပ္ ၁၀ စင္တီမီတာ ပိုရွည္တိုင္း အဲဒီေရာဂါျဖစ္ ႏိုင္ေျခ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုနည္းၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုနည္းႏိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာခ်က္က ဆိုတာပါ။ အရပ္ ပုတဲ့လူေတြမွာျဖစ္ႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္ေျခထဲမွာအ သည္းအဆီဖုံးတာ၊ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္တာနဲ႔ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေတြပါပါေနတာပါ။ အရပ္ရွည္တဲ့လူေတြဟာ ဆီးခ်ိဳထိန္းထိုး ေဆးလိုအပ္ႏိုင္ေျခလည္းနည္းတဲ့အျပင္ ေဟာ္မုန္းထုတ္ေပးတဲ့ မုန္႔ခ်ိဳအိတ္မွာရွိတဲ့အထူးဆဲလ္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရည္က လည္း ပိုေကာင္းေနပါေသးတယ္။ ဂ်ာမနီမွာေနတဲ့ အသက္ ၄၀ ကေန ၆၅ ႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၁၆၆၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ အ မ်ိဳးသားေပါင္း ၁၁၀၀၀ နီးပါးရဲ႕ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ကို ေလ့လာအၿပီးမွာမွ ပညာရွင္ေတြက အခုလိုေကာက္ခ်က္ဆြဲ လိုက္တာပါ။ ဆီးခ်ိဳရွိတဲ့လူေတြမွာ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ သိပ္မ်ားပါတယ္။

(DM, 12.9.19) ခ်ယ္ရီ

Post Author: Good Health Journal