အလိုလိုေနရင္း မ်က္စိျပဴးထြက္လာႏိုင္လား

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ မ်က္စိ ျပဴးထြက္ေနသူေတြကို ျမင္ဖူးေတြ႕ဖူးပါ လိမ့္မယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း မ်က္စိျပဴးထြက္ ေနေပမယ့္ ဆရာဝန္ျပသရမယ္၊ ကုသရ မယ္ဆိုတာမ်ိဳး မသိဘဲ သိပ္ၿပီး ဂ႐ုျပဳ အေလးထားေနတာမ်ိဳး မေတြ႕ရပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာလားဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ ဆရာဝန္ျပသ၊ လိုအပ္တဲ့ ဆရာဝန္ၫႊန္ ၾကားခ်က္ေတြကို လိုက္နာတတ္သူေတြ လည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္လာျဖစ္လာ၊ ခႏၶာကိုယ္မွာ ပုံမွန္မ ဟုတ္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာဝန္ျပသၿပီး စစ္ေဆးမႈခံယူတာ အေကာင္းဆုံးပါ။ မ်က္စိျပဴးထြက္လာတာဆိုရင္လည္း ဘာ ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတတ္တာ၊ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ဘာေတြ ကုသဖို႔လိုအပ္တာ၊ နဂိုအတိုင္း ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ႏိုင္လား စတာေတြ ကို သိရွိေစဖို႔ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာတင္ဝင္းကို ေမးျမန္း ထားပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေတြမွာ မ်က္စိျပဴးထြက္ေနတာမ်ိဳး ေတြ႕ဖူးပါတယ္ ဆရာ။ အလိုလိုေနရင္းနဲ႔ မ်က္စိျပဴးထြက္လာတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသ လား ဆရာ။
မ်က္စိ (Eyeball) က မ်က္လုံးအိမ္ (Socket) ထဲမွာ ရွိေနရမယ္။ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ Orbital Wall ေပၚမွာ တစ္ခုခုျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ မ်က္စိကို တြန္း ထုတ္တာေၾကာင့္ မ်က္စိက ေရွ႕ကို ျပဴး ထြက္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်က္စိက တြန္းထုတ္တာေၾကာင့္ မ်က္စိက ေရွ႕ကို ျပဴးထြက္လာတတ္ပါတယ္။

မ်က္စိက ပုံမွန္အေနအထားအတိုင္း ရွိ ေနတာမဟုတ္ဘဲ ျပဴးထြက္လာေစတဲ့အ ေၾကာင္းရင္းေတြ ရွိပါသလား။ ရွင္းျပ ေပးပါ ဆရာ။
မ်က္စိက ပုံမွန္အတိုင္းမဟုတ္ဘဲ မ်က္စိျပဴးလာတဲ့အေၾကာင္းရင္းက ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။
ပထမအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုက မ်က္လုံးအိမ္ရဲ႕အေနာက္မွာ အက်ိတ္ (Tumor) ရွိေနတာေၾကာင့္ပါ။ မ်က္လုံး အိမ္ရဲ႕ အေနာက္မွာ အက်ိတ္ရွိေနရင္ အေရွ႕ကို တြန္းထုတ္လိုက္တာေၾကာင့္ မ်က္လုံး ျပဴးထြက္လာပါတယ္။ အဲဒါကို ေဆးပညာအရ Axial Proptosis လို႔ ေခၚပါတယ္။
ဒုတိယတစ္ခ်က္က သိုင္း႐ြိဳက္ေရာ ဂါရွိတာေၾကာင့္ လည္ပင္းႀကီးတဲ့သူေတြ မွာလည္း Orbital ထဲမွာရွိတဲ့ ႂကြက္သား (Muscle) နဲ႔ အဆီ (Fats) ေတြက Immune Mechanism ေၾကာင့္ ေရာင္ ရမ္းမႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီအခါ မ်က္လုံးအိမ္ကို အေရွ႕ဘက္ တြန္းလိုက္ တာေၾကာင့္ မ်က္စိက အေရွ႕ကို ျပဴး ထြက္လာတတ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုမ်ိဳး မ်က္စိျပဴးထြက္ေနၿပီဆိုရင္ သက္သာေအာင္ ဘယ္လိုကုသေပးပါ သလဲ ဆရာ။
ေဆးပညာမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းရင္း ကို ကုသတာနဲ႔ ေရာဂါလကၡဏာကို ကုသတာဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကို ကုသပါတယ္။ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းရင္းကို ကုသေနစဥ္မွာပဲ ေရာဂါလကၡဏာကို သက္သာေအာင္ ကုသမႈေပးရတာမ်ိဳး လည္း ရွိပါတယ္။ မ်က္စိက အေရွ႕ကို ျပဴးထြက္လာေတာ့ ျပင္ပေလနဲ႔ မ်က္လုံး အၿမဲထိေတြ႕ေနရတာေၾကာင့္ မ်က္စိက နီရဲေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ မ်က္စိနီရဲ ေနတာ သက္သာေအာင္ ေဆးေပးရပါ တယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ မ်က္စိ ျပဴးရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း ဘာလဲ ဆိုတာ သိရေအာင္ ေရာဂါရွာေဖြၿပီး ကုသရပါတယ္။

ဘယ္လိုအသက္အ႐ြယ္ေတြက သိုင္း ႐ြိဳက္ေရာဂါေၾကာင့္ မ်က္စိျပဴးလာတတ္ ပါသလဲ ဆရာ။
အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ အသက္ ၃၀-၄၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ ေရာက္လာတဲ့ အမ်ိဳး သမီးေတြမွာ မ်က္စိက ျပဴးလာရင္ေတာ့ သိုင္း႐ြိဳက္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆရာ တို႔က ခန္႔မွန္းတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိုင္း႐ြိဳက္ေရာဂါ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ဆိုတာ ကို အရင္စစ္ေဆးၿပီး သိုင္း႐ြိဳက္ေရာဂါ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ ကုသဖို႔အတြက္ကို သက္ ဆိုင္ရာဆရာဝန္ေတြထံ လႊဲေပးေလ့ရွိၾက ပါတယ္။

သိုင္း႐ြိဳက္ေရာဂါေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အက်ိတ္ေၾကာင့္ မ်က္စိျပဴးထြက္လာတာ ဆိုရင္ေကာ ဘာဆက္လုပ္ေပးပါသလဲ ဆရာ။
သိုင္း႐ြိဳက္ေရာဂါျဖစ္တာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ မ်က္စိမွာ အက်ိတ္တစ္ခုခုရွိ ေနတာေၾကာင့္ မ်က္စိျပဴးထြက္လာတာ ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီအက်ိတ္ကို ခြဲစိတ္ၿပီး ထုတ္ေပးရပါတယ္။

သိုင္း႐ြိဳက္ေရာဂါေၾကာင့္ မ်က္စိျပဴးထြက္ ေနတယ္ဆိုရင္ သိုင္း႐ြိဳက္ေရာဂါကို ကုသၿပီးခ်ိန္မွာ မ်က္စိက ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ သြားႏိုင္ပါသလားဆရာ။
Orbital ထဲမွာရွိတဲ့ ႂကြက္သား (Muscle) နဲ႔ အဆီ (Fats) ေတြ ေရာင္ ရမ္းလို႔ မ်က္စိျပဴးထြက္ေနတာဆိုရင္ ေတာ့ ေဆးကုသလိုက္ၿပီးတဲ့အခါ ေရာင္ ရမ္းတာက်သြားရင္ မ်က္စိက ပုံမွန္ျပန္ ျဖစ္သြားမွာပါ။

မ်က္စိျပဴးထြက္လာတာက ဘယ္လိုအ က်ိတ္မ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါသလဲ ဆရာ။
အက်ိတ္အမ်ိဳးအစားေတြက အမ်ိဳး မ်ိဳး ရွိေနတတ္ပါတယ္။ Orbital ထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အက်ိတ္ေတြေၾကာင့္ မ်က္စိ ျပဴးထြက္လာတတ္သလို မ်က္စိ (Eyeball) ထဲမွာ ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ Intr-aocular Tumor အက်ိတ္ေတြေၾကာင့္ လည္း မ်က္စိျပဴးထြက္လာတတ္ပါတယ္။ Orbit ထဲမွာဆိုရင္ အ႐ိုး၊ ႂကြက္သား၊ ေသြးေၾကာနဲ႔ နာ႔ဗ္ေၾကာေတြ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဒီအရာေလးခုစလုံးမွာ အ က်ိတ္ (Tumor) ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး မ်က္ လုံးျပဴးထြက္လာႏိုင္ပါတယ္။

Orbital ထဲနဲ႔ Eyeball ေတြထဲမွာ ျဖစ္ ေနတဲ့အက်ိတ္ေတြကို ခြဲစိတ္တဲ့အပိုင္းက မ်က္စိဆရာဝန္ေတြကပဲ ခြဲစိတ္ကုသေပး တာလား ဆရာ။
ဒီေနရာေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အက်ိတ္ ေတြကို ခြဲစိတ္ကုသေပးတဲ့အပိုင္းက ႏွစ္ ပိုင္းရွိပါတယ္။ ဆရာတို႔ မ်က္စိဆရာဝန္ ေတြကေန ခြဲစိတ္ကုသမႈေတြ လုပ္ေပးၾက သလို ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာ႐ုံေၾကာ အထူးကု ဆရာဝန္ေတြကလည္း ခြဲစိတ္ကုသမႈ ေတြ လုပ္ေပးၾကပါတယ္။ ဒီအက်ိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြက မ်က္စိနဲ႔ဆိုင္သလို ဦးေႏွာက္၊ အာ႐ုံေၾကာ ေတြနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အက်ိတ္ေတြကို ခြဲစိတ္ကုသတဲ့ အခါမွာလည္း နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ ေခ်ာင္းေရာဂါကု ဆရာဝန္ (ENT Sur-geon) နဲ႔ တြဲၿပီး ကုသေပးရတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ေဆးပညာက က်ယ္ျပန္႔ ေတာ့ ဆရာဝန္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ကုသေပးတာထက္ အားလုံး စုေပါင္းတိုင္ ပင္ၿပီး ကုသတာက လူနာေတြအတြက္ ပိုၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတယ္လို႔ ဆရာ ျမင္ပါတယ္။

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *