အသက္ ၅၀ အ႐ြယ္တြင္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေနေပးျခင္းက သူငယ္ျပန္ႏိုင္ေျခ နည္းေစႏိုင္ဟုဆို

အသက္ ၅၀ အ႐ြယ္မွာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေနေပးတာက အသက္ႀကီးတဲ့အခါ သူငယ္ျပန္ႏိုင္ေျခကို ထက္ဝက္ေလၽွာ႔ခ် ေပးႏိုင္တယ္လို႔ သုေတသနတစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။University College London က သုေတသီ Séverine Sabia ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ေလ့လာမႈမွာ လူေပါင္း ၇၉၀၀ ကို အသက္ ၅၀ အ႐ြယ္ကေနစလို႔ ၂၅ ႏွစ္ၾကာေအာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ခဲ့ၾကပါတယ္။ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေနေလ့မရွိသူေတြအတြက္ ႏွစ္စဥ္ လူ ၁၀၀၀ မွာ ၃.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ သူငယ္ျပန္ႏိုင္ေျခရွိေပ မယ့္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေနသူေတြအတြက္ေတာ့ လူ ၁၀၀၀ မွာ ၁.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့အတြက္ ၅၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်သြားတာကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ Institute of Public Health at Cambridge University က သုေတသီ Carol Brayne ကလည္း]သက္လတ္ပိုင္းမွာ ေသြးေၾကာစနစ္ပို ေကာင္းေလေလ အသက္ႀကီးတဲ့အခါ သူငယ္ျပန္ႏိုင္ေျခပိုနည္း ေလျဖစ္ပါတယ္}လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

(AP,8.8.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal