အသီးေဖ်ာ္ရည္ အလြန္အကၽြံေသာက္လၽွင္ အသက္တိုႏိုင္

အသီးေဖ်ာ္ရည္ အလြန္အကၽြံ ေသာက္ရင္ အခ်ိဳရည္အလြန္အကၽြံ ေသာက္သလိုပဲ အသက္တိုႏိုင္ေျခမ်ား တယ္လို႔ ေလ့လာခ်က္က ဆိုလိုက္ပါ တယ္။ အသီးေဖ်ာ္ရည္အပါအဝင္ သ ၾကားအမ်ားႀကီးပါတဲ့ ဘယ္အခ်ိဳရည္ကို မဆို အရမ္းအမ်ားႀကီးေသာက္ရင္ အ ႐ြယ္မတိုင္ခင္ ေသဆုံးႏိုင္ေျခမ်ားတာပါ။ အသီးေဖ်ာ္ရည္စစ္စစ္ေသာက္တာနဲ႔အ ခ်ိဳရည္ေတြ ေသာက္တာ ဘာကြာသလဲ ဆိုတာကို ပညာရွင္ေတြက ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ ယွဥ္ၾကည့္ခဲ့တာပါ။ ဒီေတာ့ ႏွစ္ မ်ိဳးလုံးက အသက္တိုေစတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရတာပါ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ရက္ကို အသီး ေဖ်ာ္ရည္ တစ္ခြက္ပဲေသာက္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ဘာဆိုးက်ိဳးမွ မခံစားရႏိုင္ပါဘူးတဲ့။
လူေပါင္း ၁၃၄၄၀ ကို ေလ့လာအၿပီးမွာမွ ပညာရွင္ေတြက အခုလိုဆိုလိုက္တာပါ။ဒီလူေတြကို ေနာက္ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ ဆက္ေလ့လာေတာ့ အသီးေဖ်ာ္ရည္အပါ အဝင္ သၾကားပါတဲ့ အခ်ိဳရည္ အမ်ားႀကီး ေသာက္ေလ့ရွိတဲ့လူေတြဟာ ေသဆုံးႏိုင္ ေျခမ်ားတာေတြ႕ရပါတယ္။ အသီးေဖ်ာ္ ရည္စစ္စစ္ေတြမွာပါတဲ့ အာဟာရနဲ႔ အခ်ိဳ ရည္ေတြမွာပါတဲ့ အာဟာရအေတာ္ဆင္ ေနတာ ေတြ႕ရတယ္လို႔လည္း ပညာရွင္ ေတြက ဆိုပါေသးတယ္။ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးမွာ အဓိကက ေရနဲ႔သၾကားပဲပါတာပါ။

(DM, 23.5.19) ခ်ယ္ရီ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *