အအိပ္လြန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ ေသႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္

ေန႔ခင္းအိပ္ခ်ိန္အပါအဝင္ ကိုယ္အိပ္စက္တဲ့အခ်ိန္ပမာဏ က ႏွလုံးေရာဂါနဲ႔ေသဆုံးႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ European Heart Journal မွာေဖာ္ျပခဲ့ တဲ့ေလ့လာမႈအရ ကမၻာတစ္ဝန္းက လူေပါင္း ၁၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ ကိုေလ့လာခဲ့ရာမွာ တစ္ေန႔ကို ေျခာက္နာရီကေန ရွစ္နာရီထက္ ၾကာေအာင္အိပ္တဲ့လူေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ထဲက ေသြးေၾကာေတြနဲ႔ႏွ လုံးမွာေရာဂါျဖစ္ၿပီး ေသႏိုင္ေျခမ်ားပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို ရွစ္ နာရီကေန ကိုးနာရီအိပ္တဲ့သူေတြမွာ ေစာစီးစြာေသဆုံးႏိုင္ေျခ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကိုးနာရီကေန ၁၀ နာရီအိပ္တဲ့သူေတြမွာ ၁၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ၁၀ နာရီေက်ာ္ၾကာအိပ္တဲ့လူေတြမွာ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေျခာက္နာရီ ေအာက္အိပ္တဲ့လူေတြမွာေတာ့ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သုေတသီေတြက အိပ္စက္ခ်ိန္ မ်ားတာ ဒါမွမဟုတ္ အိပ္စက္ခ်ိန္နည္းတာက ႏွလုံးေရာဂါနဲ႔ ေသဆုံးႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါ တယ္။

(AP,5.9.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal