အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ေမြးမယ္ဆိုရင္

အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ထားရွိတာက က်န္းမာေရးေကာင္းက်ိဳးေတြနဲ႔ ဆက္ စပ္ေနတာကို သုေတသီေတြေလ့လာ ေတြ႕ရွိထားပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေခြးေလးေတြ၊ ေၾကာင္ေလးေတြ၊ ငါး ေလးေတြ၊ ငွက္ေလးေတြကို အိမ္ေမြး တိရစၧာန္အျဖစ္ ေမြးျမဴေလ့ရွိၿပီး တခ်ိဳ႕ ရွားပါးတဲ့ အေကာင္ငယ္ေလးေတြ၊ အ ေကာင္အႀကီးေတြကိုလည္း အိမ္ေမြး တိရစၧာန္အျဖစ္ေမြးၾကတာရွိပါတယ္။ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္အျဖစ္ ေမြးထားလိုက္ ၿပီဆိုတာနဲ႔ အေရးႀကီးဆုံးက သင့္က်န္း မာေရးေရာ၊ တိရစၧာန္ေလးေတြရဲ႕ က်န္း မာေရးကိုေရာ သင္ဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။

အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မေမြးခင္ ဘာေတြ ျပင္ဆင္သင့္လဲ
အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မေမြးခင္ စဥ္း စားရမွာက သင္ေမြးျမဴမယ့္တိရစၧာန္ ေလးက သင့္အတြက္ေရာ၊ သင္နဲ႔အတူ ေနတဲ့ မိသားစုဝင္ေတြအတြက္ေရာ သဟဇာတျဖစ္မွာလားဆိုတာပါ။ သင္ ေမြးမယ့္ တိရစၧာန္ေလး ရွင္သန္ဖို႔အတြက္ သူရဲ႕မ်ိဳးစိတ္၊ သဘာ၀၊ လိုအပ္ခ်က္စ တာေတြကိုအရင္ဆုံးေလ့လာပါ။ တိရစၧာန္ ေလးရဲ႕ သက္တမ္းက ဘယ္ေလာက္လဲ၊ ဘာစားလဲ၊ ဘယ္အ႐ြယ္အစားထိႀကီး လာႏိုင္လဲ၊ ကုန္က်စရိတ္ကဘယ္ေလာက္ ရွိႏိုင္မလဲ၊ သင့္မွာ တိရစၧာန္ေလးနဲ႔ကစား ေပးဖို႔၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးကအစ ေသခ်ာလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ အလုံအ ေလာက္ရွိရဲ႕လား စတာေတြ ႀကိဳတင္စဥ္း စားထားရပါမယ္။
အသက္ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလး ငယ္ေတြ၊ ကိုယ္ခံအားနည္းသူေတြနဲ႔ အ သက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ရွိသူေတြဟာ တိရစၧာန္ေတြနဲ႔ လူၾကား ေရာဂါကူးစက္ ခံရလြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိ ခင္ေတြအေနနဲ႔ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ထားရွိ ရင္ တိရစၧာန္ေတြရဲ႕ ေဝယ်ာဝစၥေတြကို လိုက္မလုပ္ပါနဲ႔၊ ေရာဂါပိုးေတြ အလြယ္ တကူကူးႏိုင္လို႔ပါ။
ဒီအခ်က္ေတြကို လိုက္နာပါ
အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ထားရွိၿပီဆိုရင္ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ေရာ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး အ တြက္ေရာ လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဘာေတြလဲဆိုေတာ့ –

(၁) အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ
သင့္မွာဘယ္လိုအိမ္ေမြးတိရစၧာန္ အမ်ိဳးအစားပဲေမြးထားေမြးထား သူတို႔ ေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ တိရ စၧာန္ဆရာဝန္နဲ႔ ပုံမွန္ စစ္ေဆးဖို႔လိုပါ တယ္။ အစားအစာေကာင္းေကာင္းမြန္ မြန္ေကၽြးပါ၊ ေရလဲေပးပါ၊ သူတို႔ေလး ေတြ အိပ္တဲ့ေနရာကို သန္႔ရွင္းေပးပါ၊ သူတို႔နဲ႔အတူ ကစားေပးပါ။ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးတာက သင္နဲ႔ သင့္မိ သားစုရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ တာနဲ႔တူတူပါပဲ။

(၂) လက္ေဆးပါ
အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ေလးနဲ႔အတူ က စားၿပီးရင္၊ သူ႕ကိုထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ၿပီး ရင္၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ေလးရဲ႕ ေနရာ ထိုင္ခင္း၊ အစာခြက္၊ ေရခြက္စသျဖင့္ ထိမိကိုင္တြယ္ၿပီးရင္လက္ေဆးပါ။ အစာ မစားခင္၊ ေရမေသာက္ခင္၊ အစားအစာ မခ်က္ျပဳတ္ခင္တိုင္းမွာလည္း လက္ကို ေသခ်ာသန္႔စင္ေအာင္ေဆးပါ။ အိမ္မွာ ကေလးေတြရွိရင္ ကေလးေတြကိုလက္ ေဆးဖို႔ သတိေပးပါ၊ သင္ေပးပါ။

(၃) တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး ဂ႐ု စိုက္ပါ
သင္ကိုယ္တိုင္မွာလည္း တစ္ကိုယ္ ေရသန္႔ရွင္းေရး ဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုသလို အိမ္ ေမြးတိရစၧာန္ေလးရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ ရွင္းေရးကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ေပးဖို႔ လိုပါ တယ္။ သူတို႔ေလးေတြ အိမ္တြင္းမွာ ေန တတ္တဲ့ေနရာမွန္သမၽွကို သန္႔ရွင္းေရး ပုံမွန္လုပ္ပါ၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ရဲ႕ မစင္ ကိုေသခ်ာစြန္႔ပစ္ပါ၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ ေလးေတြကို ေရေသခ်ာခ်ိဳးၿပီး သန္႔စင္ ေပးပါ။

(၄) ကေလးေတြကိုသင္ေပးပါ
ကေလးေတြက တိရစၧာန္ျမင္ရင္ ကိုင္ခ်င္တာ၊ ေပြ႕ခ်ီခ်င္တာပဲ သိတာပါ။ သူတို႔ေလးေတြက ေရာဂါပိုးကူးစက္မွာ ေတြ မသိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူႀကီးေတြက ကေလးေတြကို အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ပဲျဖစ္ ျဖစ္၊ တိရစၧာန္႐ုံသြားရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သတိနဲ႔ ေသခ်ာလိုက္ထိန္းေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ တိရစၧာန္ေလးေတြကို သြားမနမ္းဖို႔၊ တိရစၧာန္ေလးေတြရဲ႕ ပါးစပ္ထဲကို လက္ မထည့္ဖို႔၊ တိရစၧာန္ေလးေတြကိုင္ၿပီးရင္ လက္ေဆးဖို႔ စတာေတြကို သင္ေပးဖို႔ လို ပါတယ္။

(၅) ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေတြ အိမ္မွာ မေမြးပါနဲ႔
တခ်ိဳ႕ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေလးေတြ က အေတာ္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းၿပီး အေမြးပြအ ေကာင္ေလးေတြပဲမို႔ အိမ္မွာေမြးလို႔ရမယ္ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာထဲ မွာေနတဲ့တိရစၧာန္ေလးေတြရဲ႕ သဘာ၀ ကိုက ေတာနက္ထဲမွာပဲ ေပ်ာ္တာျဖစ္ၿပီး လူနဲ႔အရမ္းစိမ္းပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး အိမ္မွာဘယ္လိုေမြးျမဴရမယ္ဆို တာကို ေသခ်ာသိတဲ့ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ မရွိရင္ မေမြးျမဴသင့္ပါဘူး။

က်န္းမာေရးအတြက္ ဘာေကာင္းက်ိဳးေတြ ရႏိုင္လဲ
သုေတသီေတြရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခ်က္အရ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ထားရွိတာက စိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရရွိေစၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္ေမြးတိရ စၧာန္ေလးေတြနဲ႔ ကစားေပးတာက သင့္ ကို ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျဖစ္ေစပါတယ္။ ေသြးတြင္းမေကာင္းတဲ့ကိုလက္စထေရာ ေတြက်ေစၿပီး ေသြးဖိအားေလ်ာ့က်ေစပါ တယ္။ တစ္ကိုယ္တည္း အထီးက်န္ေန တယ္ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္လည္း မျဖစ္ေစ ေတာ့ပါဘူး။

ထူးဒါလီကိုကို (MPharm)

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *