ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ႔ အမူအက်င့္ဆိုးေတြရွိေနလား

မသိလိုက္ပါဘဲ ျပဳမူေနတဲ့အမူအက်င့္ေတြက ဦးေႏွာက္အေပၚ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေန တတ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါအမူအက်င့္ေတြ သင့္မွာရွိေနခဲ့ရင္ေတာ့ ဒီေန႔ကစလို႔ ျပဳျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစား လိုက္ရေအာင္ . . .


မနက္စာ မစားျခင္း
မနက္စာ မစားဘဲေနပါက ေသြးတြင္းသၾကား ဓာတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ မနက္စာ မစား တာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရ ဓာတ္ေတြကို မေထာက္ပံ့ႏိုင္လို႔ ဦးေႏွာက္ပ်က္စီး ယိုယြင္းမႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

အစာ အလြန္အကၽြံစားျခင္း
အစာအလြန္အကၽြံ စားသုံးတာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြကို မာ ေက်ာေစၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းအားေတြ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစပါတယ္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း
ေဆးလိပ္ေသာက္တာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထဲရွိ ေသြးေၾကာေတြ ကို က်ဥ္းေစလို႔ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကို မ်ားေစပါ တယ္။

သၾကားစားသုံးမႈ မ်ားျခင္း

သၾကားစားသုံးမႈ မ်ားသူေတြဟာ ပ႐ိုတင္း နဲ႔ အာဟာရဓာတ္ေတြ စုပ္ယူမႈကို ဟန္႔တား တာေၾကာင့္ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ျဖစ္ေစလို႔ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ ေစပါတယ္။

ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း
ခႏၶာကိုယ္မွာ ဦး ေႏွာက္က ေအာက္ဆီဂ်င္ အသုံးမ်ားဆုံး အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုပါ။ ေလထု ညစ္ညမ္းတာေၾကာင့္ ဦး ေႏွာက္က ေအာက္ဆီဂ်င္ ကို လုံေလာက္စြာမရရွိခဲ့ ရင္ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာေတြကို ေလ်ာ့ နည္းေစပါတယ္။

အိပ္ပ်က္ျခင္း
အိပ္စက္တာက ဦးေႏွာက္ကို အနား ရေစပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အိပ္ ပ်က္ပါက ဦးေႏွာက္တြင္းဆဲလ္ေတြကို ေသေစပါတယ္။

ေခါင္းၿမီးၿခဳံအိပ္စက္ျခင္း
ေခါင္းၿမီးၿခဳံအိပ္စက္ပါက အသက္႐ႉသြင္းတဲ့ ေလထဲမွာ ကာ ဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ပါဝင္မႈမ်ားၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ပါဝင္မႈနည္းလို႔ ဦး ေႏွာက္ပ်က္စီးမႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

ေနမေကာင္းေနစဥ္ အလုပ္လုပ္ျခင္း
ေနမေကာင္းေနခ်ိန္မွာ အလုပ္လုပ္ တာ၊ စာက်က္တာေတြ ျပဳလုပ္ပါက ဦး ေႏွာက္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ေလ်ာ့နည္း ေစတဲ့အျပင္ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြကို လည္း ပ်က္စီးေစပါတယ္။

စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ မျပဳလုပ္ျခင္း
ဦးေႏွာက္ကို အလုပ္ေပးတဲ့ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈေတြ မရွိပါက ဦးေႏွာက္က်ဳံ႕ ေစႏိုင္ပါတယ္။

ဉာဏ္ပညာႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမရွိျခင္း

ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္မႈနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စကားေတြ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈ မရွိပါက ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအားကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။

ဇာျခည္ဝင္း(ေဆးဝါးတကၠသိုလ္)

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *