ေကာ္ဖီက သုက္ရည္ဂလင္းကင္ဆာ ႀကီးထြားမႈကို ေႏွးေကြးသြားေစႏိုင္ဟုဆို

ေကာ္ဖီမွာပါဝင္တဲ့ျဒပ္ေပါင္းေတြက အသက္အႏၲရာယ္ရွိတဲ့သုက္ရည္ဂလင္းကင္ဆာရဲ႕ႀကီးထြားမႈကို ေႏွးေကြးသြား ေစႏိုင္တယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္ဖီမွာ ေတြ႕ရတဲ့ဓာတုေဗဒပစၥည္းေတြက ႂကြက္ေတြရဲ႕ဆဲလ္ထဲက အ က်ိတ္ရဲ႕ႀကီးထြားမႈကို ဟန္႔တားႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သုေတသီေတြ က ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ Kahweol Acetate နဲ႔ Cafestol ျဒပ္ေပါင္းႏွစ္ခုကို စစ္ထုတ္ထားတဲ့ေကာ္ဖီထက္ အက္စပရက္ ဆို ေကာ္ဖီမွာျမင္ေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုဟာ ဆဲလ္ထဲက အက်ိတ္ရဲ႕ႀကီးထြားမႈကိုဟန္႔တားႏိုင္ၿပီး ကင္ဆာကုဆေဆး ေတြကိုလည္း တစ္ခါတစ္ရံမွာ ခံႏိုင္ရည္ရွိပါတယ္။ လူသားဆဲလ္ ေတြမွာ ေလ့လာမႈေတြထပ္မံလုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုေသးေပမယ့္ ကင္ ဆာေရာဂါကိုကုသႏိုင္ေတာ့မယ့္အလားအလာတစ္ခုအျဖစ္ ပညာရွင္ေတြက ယုံၾကည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သုေတသနကိုဦး ေဆာင္ခဲ့တဲ့ Kanazawa University Graduate School of Medical Science ရဲ႕ေဒါက္တာဟီ႐ိုအာကီကKahweol Acetate နဲ႔ Cafestol ျဒပ္ေပါင္းႏွစ္ခုလုံးေပါင္းစပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ႂကြက္ေတြမွာ အက်ိတ္ရဲ႕ႀကီးထြားမႈက သိသိသာသာေႏွး ေကြးသြားတယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

(AP,21.3.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *