ေန႔လယ္ေန႔ခင္းဘက္အိပ္လၽွင္ အသက္ရွည္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္

ေန႔လယ္ေန႔ခင္းဘက္ တစ္ေရးတစ္ေမာအိပ္တတ္တဲ့လူ ေတြႏွလုံးေဖာက္ႏိုင္ေျခ ဒါမွမဟုတ္ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ထက္ဝက္ နည္းသြားႏိုင္ၿပီး အသက္ရွည္ရွည္ေနရႏိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာ ခ်က္က ဆိုပါတယ္။ တစ္ပတ္ကို တစ္ႀကိမ္ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ တစ္ေရးတစ္ေမာအိပ္ေပးတဲ့လူေတြဟာ ေန႔ခင္းဘက္မွာ လုံး၀မ အိပ္တဲ့လူေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ႏွလုံးေဖာက္ႏိုင္ေျခ၊ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး နည္းသြားႏိုင္တာပါတဲ့။ ဒါေပမဲ့ တစ္ပတ္ ကိုႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပိုအိပ္ရင္ႏွလုံးက်န္းမာေရးအတြက္ ဒီ့ထက္ပို ၿပီး အက်ိဳးထူးမွာမဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ အိပ္ေရးမ၀တဲ့အခါ ေသြး ေၾကာေတြမာေတာင့္သြားႏိုင္ၿပီး ေသြးေၾကာက်ဥ္းသြားႏိုင္ပါ တယ္။ တစ္ညကို ရွစ္နာရီအိပ္ေပးမွ အဲဒီေဘးကေဝးမွာပါ။ ေန႔ ခင္းဘက္အိပ္ေပးေတာ့ ညဘက္မွာရွစ္နာရီျပည့္ေအာင္ မအိပ္ခဲ့ ရလည္း စုစုေပါင္းလိုက္ရင္ရွစ္နာရီျပည့္သြားမွာပါ။ ဆြစ္ဇာလန္ သုေတသီအဖြဲ႕က အသက္ ၃၅ ႏွစ္ကေန ၇၅ ႏွစ္ၾကား လူေပါင္း ၃၄၀၀ ကို ပ်မ္းမၽွငါးႏွစ္ၾကာလိုက္ေလ့လာၿပီးမွ အခုလို ေကာက္ ခ်က္ဆြဲလိုက္တာပါ။

(DM, 19.9.19) ခ်ယ္ရီ

Post Author: Good Health Journal