ေမာင္ႏွမထဲတြင္ အငယ္ဆုံးတို႔က ပိုမိုသက္ရွည္က်န္းမာေလ့ရွိဟု ဆို

ေမာင္ႏွမေတြထဲမွာဆိုရင္ အႀကီးဆုံးက အေကာင္းဆုံး မွန္သမၽွရထားတယ္၊ အလတ္က အလတ္ဆိုတဲ့အတိုင္း လတ္ ေနတယ္၊ အငယ္ဆုံးက ဆိုးတယ္လို႔ လူေတြကသတ္မွတ္ထား ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အႀကီးေတြက ေနရာတိုင္းမွာေတာ့ အ ေကာင္းခ်ည္းရေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရး နဲ႔ပတ္သက္ရင္ေပါ့။ မိသားစုတစ္ခုမွာ အငယ္ဆုံးက အႀကီးေတြ နဲ႔ယွဥ္ရင္ ပိုက်န္းမာသက္ရွည္၊ ပိန္သြယ္ေလ့ရွိတယ္လို႔ ေလ့ လာခ်က္ကဆိုပါတယ္။ အႀကီးေတြက ဘ၀မွာပို႐ုန္းကန္ရ တတ္ၿပီး အဝလြန္ႏိုင္ေျခ၊ ေသြးတိုးႏိုင္ေျခ၊ ဆီးခ်ိဳနဲ႔ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေတြ မ်ားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အငယ္ ေရာက္လာရင္ အႀကီးေတြက မိဘေတြ သူတို႔အေပၚအခ်စ္ ေလ်ာ့မသြားေစဖို႔ လုပ္ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားလာ ပါတယ္။ ဒါက အသက္ႀကီးရင္လည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အႀကီးေတြက ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ရတတ္ တယ္ေလ။ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ရေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈကလည္း ပို မ်ားလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အငယ္ေတြက ပိုသက္ရွည္က်န္းမာ ႏိုင္ေျခမ်ားတာပါ။

(DM, 5 .9.19) ခ်ယ္ရီ

Post Author: Good Health Journal