ေမြးခ်င္းအစ္ကိုမ်ား၍ ဘယ္သန္သည့္အမ်ိဳးသားမ်ား ေဂးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

အမ်ိဳးသားေတြမွာ ေဂးျဖစ္ႏိုင္ေျခေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကေနဒါသုေတသီေတြရဲ႕ ေလ့လာခ်က္ေတြအရ အမ်ိဳးသား ေတြမွာ ေမြးခ်င္းအစ္ကိုမ်ားတဲ့သူေတြနဲ႔ဘယ္သန္တဲ့သူေတြက ေဂးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေနတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရ ပါတယ္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ တို႐ြန္တိုတကၠသိုလ္က သုေတသီေတြရဲ႕ ေလ့လာခ်က္ေတြအရ အမ်ိဳးသားေတြမွာ ဘယ္သန္တဲ့သူေတြ၊ ေမြးခ်င္းထဲမွာ အစ္ကိုမ်ားတဲ့သူေတြ၊ မိသားစုဝင္ထဲမွာ အနည္း ဆုံး ေဂးတစ္ဦးရွိႏွင့္ထားၿပီးသူေတြမွာ ေဂးျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ပိုမ်ား တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္အမ်ိဳးသားေတြ ထက္ ေဂးေတြမွာ ဘယ္သန္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားေန တာကို ေတြ႕ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဘယ္သန္ တဲ့အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔ ေဂးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားတာျဖစ္တယ္လို႔ သုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။ ေဂးအမ်ိဳးသား ၈၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ေလ့လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ေဂးျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အဓိကအခ်က္ေတြထဲမွာ ဘယ္သန္ေတြၿပီးရင္ ေမြးခ်င္းေတြထဲမွာ အသက္အ႐ြယ္ပိုႀကီးတဲ့ အစ္ကိုမ်ားသူေတြကလည္း ေဂးျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းပိုမ်ားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

(DM, 13.6.19) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.