ေသြးဆုံးၿပီးသူမ်ားတြင္ မေကာင္းသည့္ကိုလက္စထေရာမ်ား ျမင့္တက္ႏိုင္ေျခပိုမ်ား

ေသြးဆုံးၿပီးတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ မေကာင္းတဲ့ကိုလက္စ ထေရာပမာဏျမင့္တက္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ သိပ္ သည္းဆနည္းတဲ့ lipoproteins ပ႐ိုတင္းက လူ႕ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ အဆီေမာ္လီက်ဴးေတြကို လ်င္ျမန္စြာသြားလာႏိုင္ေအာင္ အ ေထာက္အကူေပးတာေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ကိုလက္စထေရာ LDL ပမာဏျမင့္တက္ေနသူေတြကို ေလ့က်င့္ခန္းမွန္မွန္လုပ္ေပးဖို႔နဲ႔က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫြတ္ေအာင္စားသုံးၾကဖို႔ က်န္းမာေရး ပညာရွင္ေတြက တိုက္တြန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၁၁၄၆၅၅ ဦးပါဝင္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာမႈေပါင္း ၆၆ ခုမွာ ေသြးမဆုံးေသး သူ ၆၈၀၀၀ ဦးနဲ႔ေသြးဆုံးၿပီးသူ ၄၆၂၆၁ ဦးတို႔ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေလ့လာမႈအရ အဝလြန္ၿပီး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈနည္းတဲ့ေသြး ဆုံးၿပီးအမ်ိဳးသမီးေတြမွာ LDL ပမာဏပိုမ်ားတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရ တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(AP,19.9.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal