ၾကက္သားကိုသာ စားေပးပါက ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းႏိုင္

အမဲသား၊ သိုးသား၊ ဝက္သား စတဲ့အနီေရာင္အသားေတြကို မစားေတာ့ဘဲ ၾကက္သားကိုပဲ စားေပးရင္ ရင္သားအက်ိတ္ျဖစ္ ႏိုင္ေျခနည္းတယ္လို႔ အေမရိကန္ေလ့လာခ်က္က ဆိုပါတယ္။ အနီေရာင္အသားကိုပဲအစားမ်ားတဲ့လူေတြဟာ အနီေရာင္အ သားအစားနည္းတဲ့လူေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ၾကက္သားပဲ အဓိကထား စားတဲ့လူေတြကေတာ့ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၄၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို အေမရိကန္သုေတသီ ေတြက ခုနစ္ႏွစ္ခြဲၾကာေလ့လာအၿပီးမွာမွ အခုေလ့လာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ ]အနီေရာင္အသားမွာ ကင္ဆာျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြ ပါဝင္ႏိုင္တယ္]လို႔ သုေတသီ ေဒါက္တာဒယ္ဆန္ဒ္ လာက ဆိုပါတယ္။ ]ၾကက္သားကိုပဲ အဓိကစားေပးရင္ ရင္ သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းၿပီး အနီေရာင္အသားကို အဓိက ထားစားရင္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလ့လာခ်က္က ထပ္ၿပီးအားျဖည့္ေပးလိုက္ တာပါပဲ] လို႔ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။

(DM, 8.8.19) ခ်ယ္ရီ

Post Author: Good Health Journal