ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးသည့္မိခင္မ်ား စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္း

ရင္ေသြးကို ႏို႔တိုက္တဲ့မိခင္ေတြဟာ သက္ႀကီးပိုင္းေရာက္ လာခ်ိန္မွာ စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ သုံးပုံႏွစ္ပုံနီးပါး နည္း သြားႏိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာခ်က္က ဆိုပါတယ္။ ကေလးမ်ားမ်ားကို ႏို႔တိုက္ေလ၊ ပိုၿပီးထိေရာက္ႏိုင္ေလလို႔ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာခ်က္ မွာ ေရးထားတာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ အသက္ ၅၀ နဲ႔အထက္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ မိခင္ေတြကို အေမရိကန္နဲ႔ ကိုရီးယားသုေတသီေတြက ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာအၿပီးမွာမွ အခုလို ေကာက္ခ်က္ဆြဲလိုက္ တာပါ။ ေမြးအၿပီးေျခာက္လအထိ မိခင္ႏို႔တစ္ခုတည္း တိုက္ဖို႔ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အတိုင္းလိုက္နာတဲ့ မိခင္ဆိုလို႔ ၿဗိတိန္မွာ သုံးပုံတစ္ပုံပဲ ရွိပါတယ္။ သုံးပုံတစ္ပုံဆိုတဲ့အေရအတြက္ဟာလည္း အခုဆိုရင္ နည္းၿပီး ရင္း နည္းလာေနပါၿပီ။ အစိုးရက မိခင္ေတြကို ေထာက္ပံ့မႈေလၽွာ႔ ခ်လိုက္တာ၊ လူထုက်န္းမာေရး ရန္ပုံေငြကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္တာ၊ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္က မိခင္ႏို႔တိုက္တာကို မေကာင္းျမင္တာတို႔ ေၾကာင့္ ကေလးကို ႏို႔တိုက္တဲ့မိခင္အေရအတြက္ နည္းလာရ တာပါ။ ကေလးကို မိခင္ႏို႔တိုက္ရင္ ကေလးအတြက္ ေရတို၊ ေရ ရွည္အက်ိဳးရွိ႐ုံသာမက မိခင္အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိတယ္ဆိုတာကို အခုေလ့လာခ်က္ကျပလိုက္တာပါ။

(DM, 7.2.19) ခ်ယ္ရီ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *