ႏႈတ္ခမ္းေမြးသည္ ေနေရာင္ကိုသာမက ႏႈတ္ခမ္းကင္ဆာကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဟုဆို

ႏႈတ္ခမ္းေမြးကို အလွသက္သက္လို႔ ထင္ေနသူေတြအတြက္ သုေတသနသစ္ တစ္ရပ္က ဒီအဆိုကို မွားယြင္းေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါတယ္။ University of Kansas Health System ရဲ႕ေဒါက္တာဒန္နီယယ္ ေအးရိစ္ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕က ႏႈတ္ခမ္း ေမြးဟာ ဦးေရျပားကိုအကာအကြယ္ေပး ထားတဲ့ဆံပင္လိုပဲ ႏႈတ္ခမ္းကိုအကာအ ကြယ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ Act- inic Keratosis သို႔မဟုတ္ ေနေလာင္ ကြက္ထတာဟာSquamous Cell Carcinoma လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ကင္ဆာကိုျဖစ္ ေစႏိုင္ပါတယ္။ အေရျပားရဲ႕ေနရာအႏွံ႔မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ Actinic Keratosis ဟာ ပါးလႊာတဲ့ႏႈတ္ခမ္းမွာလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။ ေလ့လာမႈမွာပါဝင္ခဲ့တဲ့အမ်ိဳးသား ၆၀ နီးပါးက ၉ မီလီမီတာေလာက္အထူ ရွိတဲ့ႏႈတ္ခမ္းေမြးရွိၿပီးေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းေမြး က အကာအကြယ္တစ္ခုအေနနဲ႔လုပ္ ေဆာင္ေပးတာကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါ တယ္။ ႏႈတ္ခမ္းေမြးထားသူေတြဟာ မ ထားတဲ့သူေတြထက္Actinic Keratosis ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုနည္းပါ တယ္။ Squamous Cell Carcinoma ကင္ဆာမ်ိဳးက အေရျပားရဲ႕အျပင္ဘက္ အလႊာမွာျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ႏႈတ္ခမ္း၊နား႐ြက္၊ ထိပ္ေျပာင္တဲ့ဦးေရျပားနဲ႔ပခုံးတို႔မွာျဖစ္ တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏႈတ္ခမ္းေမြးဟာ ေနေရာင္ကိုသာမက ကင္ဆာကိုပါကာ ကြယ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါ တယ္။

(AP,23.5.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.