ပါးျပင္ေပၚက သနပ္ခါး . . .

သနပ္ခါးလိမ္းတယ္ဆိုတာ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သနပ္ခါးကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ဝ၀ ေက်ာ္ ေလာက္ကတည္းက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြ ႏွစ္သက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာ ဘယ္လိုပဲ အမွတ္တံဆိပ္မ်ိဳးစံုနဲ႔ အလွကုန္ပစၥည္းေတြ ေခတ္ထလာပါေစ၊ သနပ္ခါးရဲ႕ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတာက ေမွးမွိန္မသြားပါဘူး။

Read more about ပါးျပင္ေပၚက သနပ္ခါး . . .