“ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္းေသြးသြန္ျခင္း – ေဒါက္တာစိမ့္”

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ၂၄ ပတ္ကေန၂၈ ပတ္အတြင္းမွာ မိန္းမကိုယ္ကေန ေသြးေတြဆင္းလာတာမ်ိဳး ဟာ ေမေမေတြႀကံဳရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ သားအိမ္ထဲက အခ်င္းမေကာင္းတာေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သလို မိခင္ရဲ႕ေမြး လမ္းေၾကာင္းတဝိုက္မွာ တခုခုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္လည္း ေသြးေတြဆင္းတတ္ပါတယ္။ တခါတေလက်ေတာ့ လည္း အေၾကာင္းရင္းမယ္မယ္ရရ ရွာမရတာေတြရွိတယ္။ ေသြးမတိတ္တဲ့ေရာဂါရွိသူေတြမွာလည္း အခုလို မ်ိဳးေသြးေတြ ဆင္းတတ္ပါတယ္။   ဘာေတြက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ ေသြးဆင္းေစလဲ? အခ်င္းေရွ႕ေရာက္တာ အခ်င္းကြာတာ ကေလးရဲ႕ေသြးေၾကာက ေမြးလမ္းေၾကာင္းအဝနားအထိေရာက္ေနတာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ သားအိမ္မွာ အသားလံုးျဖစ္တာ မိန္းမကိုယ္မွာ ေသြးေၾကာေတြေဖာင္းေနတာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာ ေရာဂါပိုးဝင္တာ ဒီထဲမွာမွ အခ်င္းေရွ႕ေရာက္တာနဲ႕ အခ်င္းကြာတာကေတာ့ အျဖစ္မ်ားဆံုးအေၾကာင္းရင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ခုအေၾကာင္းကို ေမေမေတြေကာင္းေကာင္းသိထားဖို႕ လိုပါတယ္။ အခ်င္းေရွ႕ေရာက္တာ (Placenta Previa) အခ်င္းေရွ႕ေရာက္တယ္လို႕ေျပာရင္ အခ်င္းတစ္ခုလံုးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစိတ္တပိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ေရွ႕ေရာက္ေနရင္ ေသြးသြန္တတ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ ကိုယ္ဝန္ […]