ေဟာ္လိုဝင္းအတြက္ Corpse Bride Makeup Look

ေဟာ္လိုဝင္း (Halloween) ပြဲေတာ္ ဆိုတာကေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဓေလ့ပြဲေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ႐ိုးရာဓေလ့ ပြဲေတာ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား က်င္းပလာၾကပါၿပီ။ ဒီထဲမွာမွ ေဟာ္လိုဝင္းပြဲေတာ္ကေတာ့ ထူးျခားတဲ့ ပြဲေတာ္ေတြထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။

Read more about ေဟာ္လိုဝင္းအတြက္ Corpse Bride Makeup Look