ရက္စက္မႈကင္းေသာ အလွတရား

“ရက္စက္မႈကင္းေသာ အလွတရား” ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေရးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ Cosmetics အလွကုန္ေတြ အသံုးမ်ားလာတဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ တိရစၦာန္ေလးေတြရဲ႕ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ စေတးခံေနရတယ္ ဆိုတာကို အသိေပးေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိရစၦာန္ေလးေတြကို ေဆးအသစ္ တီထြင္ထုတ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ စားစရာ၊ လူသံုးကုန္ ပစၥည္း စတာေတြ တီထြင္ထုတ္လုပ္တဲ့ အခါတိုင္းမွာ အစမ္းသပ္ခံ ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။ အလွကုန္ထုတ္ပစၥည္းေတြကို စမ္းသပ္ဖို႔ တိရစၦာန္ေလးေတြဟာ ဓာတ္ခြဲခန္းမွာ အရွင္လတ္လတ္ အစမ္းသပ္ခံျဖစ္ေနရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ဟာဆိုရင္ အရမ္းကို ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ေကာင္းပါတယ္။ www.Dosomething.org ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိုး၊ ေခြး၊ ေၾကာင္၊ ျြကက္ နဲ႔ ႏို႔တိုက္သတၲဝါေတြဟာ ဓာတ္ခြဲခန္းမွာ စမ္းသပ္ခံရၿပီး သန္းခ်ီ ေသဆံုး ခဲ့ရပါတယ္။ ယူႏိုက္တက္စတိတ္ တစ္ခုတည္းမွာတင္ တိရစၦာန္ေပါင္း တစ္ရာမီလ်ံေက်ာ္ဟာ […]