ႏႈတ္ခမ္းနီ အေရာင္ရင့္ရင့္ေတြ ဆိုးမယ္ဆိုရင္ . . . 

မိန္းကေလးတိုင္းမွာ ႏႈတ္ခမ္းနီ အေရာင္ရင့္ရင့္အနည္းဆံုး တစ္ေရာင္စီေလာက္ေတာ့ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအေရာင္ရင့္ ႏႈတ္ခမ္းနီေတြကို ႀကိဳက္လို႔ ဝယ္ထားေပမဲ့ အေရာင္ေဖ်ာ့ေတြပဲ ဆိုးတာမ်ားၾကပါတယ္။ တစ္ခါတေလမွာ အေရာင္ရင့္ ႏႈတ္ခမ္းနီေတြက လူကို ပိုရင့္ေစတာမ်ိဳး၊ မလိုက္ဖက္တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္လို႔ အဆိုးနည္းသြားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ႏႈတ္ခမ္းနီ အေရာင္ရင့္ရင့္ေတြကို ဘယ္လိုၾကြေနေအာင္ ဆိုးမလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Read more about ႏႈတ္ခမ္းနီ အေရာင္ရင့္ရင့္ေတြ ဆိုးမယ္ဆိုရင္ . . .