၀ိတ္ခ်ေနသူတုိ့ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သေလာက္ စားႏုိင္သည့္ အစားအစာမ်ား

ေအာက္ပါအစားအစာတုိ႔မွာ ကယ္လုိရီအလြန္နည္းပါးစြာ ပါ၀င္ၿပီး အမွ်င္ဓာတ္ မ်ားစြာ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ သင့္ကုိ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ၀မ္းဗုိက္ျပည့္တင္းမႈ ရရွိေစတာေၾကာင့္ သင္ ဘယ္ေလာက္စားစား ၀ိတ္တက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ Read more about ၀ိတ္ခ်ေနသူတုိ့ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သေလာက္ စားႏုိင္သည့္ အစားအစာမ်ား

ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေနသူမ်ားအတြက္ Do & Don’t ေန႔လယ္စာ

မနက္စာကုိ ရွင္ဘုရင္လုိ စားၿပီး ညစာကုိ သူဖုန္းစားလုိစားဆုိတဲ့ အသိပညာဟာ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်သူေတြအၾကား သိရွိမႈမ်ားေနတဲ့စကားပါ။ ၀ိတ္ခ်သူေတြအတြက္ မနက္စာနဲ႔ ညစာကုိ အတုိင္းအတာနဲ႔စားဖုိ႔ အေရးႀကီးသလုိ ေန႔လယ္စာဟာလည္း အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ေန႔လယ္စာ စားသံုးတဲ့အခါမွာ

ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Read more about ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေနသူမ်ားအတြက္ Do & Don’t ေန႔လယ္စာ