ဂိမ္းစြဲေနၿပီလား

အိုင္တီေခတ္ေရာက္လာတာနဲ႔အမွ် ကေလး၊ လူႀကီးပါမက်န္ ဘယ္အသက္ အရြယ္မွာမဆို လက္ထဲမွာ အိုင္တီ နည္းပညာနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ဖုန္းေတြ၊ Devices ေတြက ရွိေနပါၿပီ။ ဒါေတြဟာ ေန႔စဥ္ဘဝအတြက္ မရွိမျဖစ္အရာလို ျဖစ္ေနၿပီး ဖုန္း၊ တီဗီ၊ ကြန္ျပဴတာ Screen မၾကည့္ျဖစ္တဲ့ေန႔ဆိုတာ မရွိသေလာက္ကို ရွားလာပါၿပီ။ Read more about ဂိမ္းစြဲေနၿပီလား