ႏႈတ္ခမ္းနီအေရာင္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ခက္ေနရင္ …

တစ္ခါတေလမွာ ႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးေဆးရဲ႕ အေရာင္ကို ႀကိဳက္ေပမဲ့ ကိုယ္နဲ႔ မလိုက္တာမ်ိဳး ရွိတတ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ အသားေရာင္က ဘယ္ကာလာ Tone ဘက္သြားလဲဆိုတာသိရင္ သင္နဲ႔ လိုက္ဖက္မယ့္ အေရာင္ေတြကို ပိုၿပီး အလြယ္တကူ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  Read more about ႏႈတ္ခမ္းနီအေရာင္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ခက္ေနရင္ …