အားကစားဝတ္စံု ေရြးခ်ယ္မယ္ ဆိုရင္ . . .

အားကစားလုပ္တဲ့အခါ ဝတ္ဆင္တဲ့ အဝတ္အစားက သင္ရဲ႕ Fitness Goal အေပၚ အမ်ားႀကီး အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ အားကစားဝတ္စံုပံုစံနဲ႔တူတဲ့ ဖက္ရွင္ Trend က သပ္သပ္ပါ။ ဒီဖက္ရွင္က ၾကည့္လိုက္ရင္ အားကစား လိုက္စားၿပီး က်န္းမာတဲ့အသြင္ကို ရေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ကယ္တမ္း အားကစားလုပ္တဲ့အခါ သက္ေသာင့္သက္သာ မျဖစ္ေစပါဘူး။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အားကစားဝတ္စံု ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ မမွားယြင္းေအာင္ အားကစားဝတ္စံုဆိုတာ ဘာလဲ၊ အားကစားဝတ္ကိုေရြးတဲ့အခါ ဘာေတြကို အဓိကထားမလဲ. . . ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။  Read more about အားကစားဝတ္စံု ေရြးခ်ယ္မယ္ ဆိုရင္ . . .