အလုပ္ေတြပိၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈ မျဖစ္ရေလေအာင္

အလုပ္ေတြစုပံုၿပီး အခ်ိန္မေလာက္ျဖစ္တဲ့အခိုက္အတန္႔ကို လူအေတာ္မ်ားမ်ား ျဖတ္ေက်ာ္ဖူးမွာပါ။ အခ်ိန္ရွိခိုက္လံု႕လစိုက္ဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကားလို အခ်ိန္ရွိတုန္းမွာ ႀကိဳးပမ္းအားမထုတ္ခဲ့ဘဲ ေနာက္မွ ေနာင္တရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ မ်ားျပားတဲ့ အလုပ္ေတြကို အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း ၿပီးဖို႔ရယ္၊ မွန္းထားတဲ့ ပန္းတိုင္ကိုလည္း အေရာက္လွမ္းဖို႔က မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒီတစ္ပတ္မွာ ေဖာ္ျပေပးမယ့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ဖတ္ၿပီးရင္ေတာ့ အလုပ္ေတြမပိေစေတာ့ဘဲ ဘယ္အလုပ္ဟာအေရးႀကီးလို႔ဦးစားေပးရမယ္၊ ဘယ္အလုပ္ကို ေနာက္ဆံုးပိတ္လုပ္မလဲဆိုတာ ခြဲျခားႏိုင္ၿပီး ေရရွည္မွာလည္း အသံုးတည့္မွာပါ။

Read more about အလုပ္ေတြပိၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈ မျဖစ္ရေလေအာင္