အိမ္ရွင္မတို႔ အိမ္အလုပ္လုပ္ရင္း ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရေအာင္

အ၀တ္ျခင္းေတာင္း မ.တဲ့အခါ
အ၀တ္ေလွ်ာ္ဖုိ႔ ေလွ်ာ္ဖုိ႔အ၀တ္ေတြ ထည့္ထားတဲ့ ျခင္းေတာင္းကို မ.ရင္းနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အ၀တ္ ျခင္းေတာင္းကို ပုခံုးနဲ႔ တစ္ေျပးညီ ေလာက္ ေရာက္တဲ့အထိ မ.ကာ ခဏေနၿပီးမွ ျပန္ ခ်ပါ။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ငါးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။
ေကာင္းက်ဳိး – ႏွလံုး၊ ေသြးေၾကာစနစ္နဲ႔ လက္ေမာင္းႂကြက္သားေတြကို သန္မာ ေစပါတယ္။

ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ေသာက္ျခင္း
ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ၿပီး ေသာက္မယ္ဆုိရင္ ထုိင္ခံုမွာထိုင္ေသာက္တာထက္ ေလ့က်င့္ ခန္းလည္း လုပ္ၿပီးသားျဖစ္ေအာင္ နံရံ တစ္ခုမွာ ေက်ာမွီၿပီး သက္ေသာင့္သက္ သာ အေနအထားေနပါ။ ေျခေထာက္ကို ၾကမ္းျပင္နဲ႔ ေထာင့္မွန္ျဖစ္တဲ့အထိ ေကြး ပါ။ ေပါင္ႏွစ္ဖက္က ၾကမ္းျပင္နဲ႔အၿပိဳင္ အေနအထား ျဖစ္ေနရပါမယ္။ ၁၅ စကၠန္႔ ေလာက္ေနၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကို ျပန္ဆန္႔ပါ။ အထက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ပါ။
ေကာင္းက်ဳိး – ေပါင္နဲ႔ တင္ပါးဆံုႂကြက္ သားေတြကို သန္မာေစပါတယ္။

ပန္းကန္ေဆးေၾကာျခင္း
ပန္းကန္ေတြ ေဆးေၾကာၿပီး ထားသို တဲ့အခါ ထိုင္ခံုမွာ ထုိင္တဲ့ပံုစံမ်ဳိး ေျခ ေထာက္ကို ေကြးၿပီး ထုိင္ပါ။ ေျခေထာက္ ကို တစ္ေျဖာင့္တည္း ထားၿပီး ဒူးေခါင္းကုိ ေကြးၫြတ္ ေပါင္က ၾကမ္းျပင္နဲ႔ အၿပိဳင္ ျဖစ္ေနရပါမယ္။ ပန္းကန္ တစ္ခ်က္စီကို ထားတုိင္း တစ္ႀကိမ္စီ ျပဳလုပ္ေပးပါ။
ေကာင္းက်ဳိး – ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းကို ေတာင့္တင္းသန္မာေစပါတယ္။

ကား၊ ရထား စီးျခင္း
၀မ္းဗိုက္ႂကြက္သားေတြ သန္မာ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ကား၊ ရထား စီးခ်ိန္ေတြ၊ ကားေမာင္းခ်ိန္ေတြမွ မဟုတ္ပါဘူး။ သတိရတဲ့အခါတိုင္းမွာ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ၀မ္းဗုိက္ကို ခ်ပ္ႏုိင္သမွ် ခ်ပ္ၿပီး အဲဒီအေနအထားအတုိင္း ခဏ ေလာက္ေနပါ။ ၿပီးမွ မူလအေနအထား သို႔ ျပန္ထားပါ။ တစ္ေန႔လံုး သင္သတိရ တဲ့အခ်ိန္တုိင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
ေကာင္းက်ဳိး – ၀မ္းဗိုက္ႂကြက္သားေတြ သန္မာေစလို႔ ဗိုက္ပူတာ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

လက္ေဆးျခင္း
လက္ေဆးတဲ့အခါ ေဘစင္နဲ႔ ႏွစ္ေပ ေလာက္ ခြာၿပီး ရပ္ေနပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ေဘစင္ကို လမ္းကိုင္ၿပီး တြန္းေနတဲ့ပံုစံမ်ဳိး ျပဳလုပ္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္က တစ္ေျဖာင့္တည္း အေနအထား ျဖစ္ေနရပါမယ္။ အႀကိမ္ ၂၀ ေလာက္ျပဳလုပ္ေပးပါ။
ေကာင္းက်ဳိး – ရင္ဘတ္နဲ႔ လက္ေမာင္း ႂကြက္သားေတြကို သန္မာေစပါတယ္။

ထိုင္ခံုတြင္ ထုိင္ျခင္း
ထိုင္မွာ ထိုင္တဲ့အခါ စားပြဲနဲ႔ နီးႏုိင္ သမွ် နီးကပ္စြာ ထုိင္ပါ။ လက္ဖ၀ါးေတြက စားပြဲေအာက္မွာထားၿပီး အနည္းငယ္ဆြဲ ၿပီး မ.ပါ။ လုပ္ႏုိင္သေလာက္လုပ္ပါ။ စကၠန္႔ ၃၀ ၾကာ ဆြဲမ.ၿပီး ၁၀ စကၠန္႔နားပါ။ ထပ္ခါ ျပဳလုပ္ပါ။
ေကာင္းက်ဳိး – ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္း ေတာင့္တင္းသန္မာေစပါတယ္။

တယ္လီဖုန္းေျပာျခင္း
တယ္လီဖုန္းေျပာတဲ့အခါ ထုိင္ခံုမွာပဲ ထုိင္ၿပီး ေျပာေနမယ့္အစား မတ္တပ္ရပ္ ပါ၊ စားပြဲအစြန္းကို ဖုန္းကိုင္မထားတဲ့ လက္တစ္ဖက္နဲ႔ ေထာက္ထားပါ။ ဘယ္ ေျခေထာက္ကို ေကြးထားၿပီး ညာေျခ ေထာက္ကို ဆန္႔ထားပါ။ ေကြးထားတဲ့ ေျခေထာက္ကို ၁၅ စကၠန္႔ ၾကာေအာင္ မ.လိုက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ ျပန္ခ်ၿပီး က်န္ေျခ ေထာက္တစ္ဖက္ကို ေျပာင္းလုပ္ပါ။ ေနာက္ တစ္နည္းအေနနဲ႔ ေျခေထာက္ေတြ ကို လမ္းေလွ်ာက္သလို၊ ဒါမွမဟုတ္ ေျပး သလိုမ်ဳိး ဘယ္ေျခေထာက္ႂကြၿပီး ျပန္ခ် လိုက္၊ ညာေျခေထာက္ႂကြၿပီး ျပန္ခ်လိုက္ လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
ေကာင္းက်ဳိး – ၀မ္းဗုိက္ႂကြက္သားေတြ သန္မာေစပါတယ္။

ဟင္းလ်ာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း
ဟင္းလ်ာခ်က္ျပဳတ္တဲ့အခါ တစ္ခ်ိန္ လံုး ဟင္းအိုးကုိ ေမႊေနဖုိ႔မွ မလိုတာ။ ဟင္း အိုးကိုၾကည့္ရင္း ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္လို႔ လည္း ရပါတယ္။ မီးဖိုခန္းအလယ္မွာ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး လက္တံေထာင္ဆစ္ကို ေကြးကာ လက္တံေထာင္ေတြကို ေနာက္ ဘက္ေရာက္ႏုိင္သေလာက္ေရာက္ ေအာင္ ပို႔လိုက္၊ လက္ခုပ္တီးသလိုမ်ဳိးလုပ္ လုိက္ ျပဳလုပ္ပါ။ လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ထိၿပီး အသံထြက္ေအာင္ လက္ခုပ္တီးစရာ မလုိ ပါဘူး။ လက္ခုပ္တီးသလိုမ်ဳိးသာ ျပဳလုပ္ရ မွာပါ။ အႀကိမ္ ၅၀ ေလာက္ ျပဳလုပ္ၿပီး ၁၀ စကၠန္႔ေလာက္နားပါ။
ေကာင္းက်ဳိး – လက္ေမာင္းနဲ႔ ရင္ဘတ္ ႂကြက္သားေတြကို သန္မာေစပါတယ္။

လဲေလ်ာင္းျခင္း
အိပ္ရာေပၚ လဲေလ်ာင္းေနရင္းနဲ႔ လည္း ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေခါင္းအံုးကို ဖယ္ၿပီး လဲေလ်ာင္းေနရာက ေန ဒူးႏွစ္ဖက္ကို ေကြးၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကို တစ္ေျဖာင့္တည္း ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ ၀မ္းဗုိက္၊ တင္ပါး၊ တင္ပါးဆံုႂကြက္သား ေတြကို ညႇစ္ၿပီး တင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ ၁၅ စကၠန္႔ေလာက္ထားၿပီး ျပန္ေျဖ ေလ်ာ့ ပါ။ ၁၅ စကၠန္႔ကေန စကၠန္႔ ၃၀ ေလာက္ ၾကာေအာင္ တျဖည္းျဖည္း တိုးၿပီး ျပဳလုပ္ ပါ။ ၿပီးေနာက္ ၁၀ စကၠန္႔ေလာက္ အနား ေပးပါ။ သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။
ေကာင္းက်ဳိး – ေပါင္ရင္း၊ တင္ပါး၊ ၀မ္း ဗုိက္နဲ႔ ေနာက္ေက်ာႂကြက္သားေတြ သန္ မာေစပါတယ္။

ကေလးမ်ားႏွင့္ ေဆာ့ကစားျခင္း
ကေလးေတြနဲ႔ ေဆာ့ကစားရင္း ေလ့ က်င့္ခန္းျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ ၾကမ္းျပင္ေပၚ မွာ ေမွာက္တဲ့အေနအထားနဲ႔ ေနပါ။ ခႏၶာ ကိုယ္အေပၚပိုင္းကို လက္တံေတာင္ဆစ္နဲ႔ ေထာက္ထားၿပီး ေအာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေျခမနဲ႔ ေထာက္ထားကာ က်န္တဲ့ခႏၶာ ကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြက ၾကမ္းျပင္နဲ႔ မထိရပါ။ ကေလးအငယ္ေလးရွိရင္ ေနာက္ေက်ာေပၚနဲ႔ ေျခေထာက္ေအာက္ ပုိင္းေတြေပၚ တက္ၿပီး ေဆာ့ကစားခုိင္းပါ။ အဲဒီပံုစံအတုိင္း ေရွ႕တုိးၿပီး တြားသြားပါ။
ေကာင္းက်ဳိး – ၀မ္းဗုိက္ႂကြက္သားေတြ သန္မာေစပါတယ္။

◘ နန္းသီရိ (ေဆး၀ါး)

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *