အဆစ္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္မ်ား

ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ဒူးနာတာ၊ ခါးနာတာ၊ ဇက္ေၾကာတက္တာ၊ အဆစ္ကုိက္တာ၊ ပခံုး နာတာ အစရွိတဲ့ အဆစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြကုိ တစ္ႀကိမ္မဟုတ္တစ္ႀကိမ္ ခံစားရတတ္ၾကပါတယ္။ အဆစ္ကုိ အသံုးျပဳဖန္မ်ားရင္ ဒဏ္ပိႏုိင္သလုိ အသံုးမျပဳ ဘဲ ထားျပန္ရင္လည္း ေတာင့္တင္းၿပီး ေရြ႕လ်ားရခက္ခဲတာေတြ ႀကံဳလာရတတ္ပါ တယ္။ ေအာက္ပါတုိ႔ဟာ အဆစ္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္တဲ့အခ်က္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။

အဆစ္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ေရြ႕လ်ားမႈျပဳလုပ္ပါ
အဆစ္ေရာင္ေရာဂါရွိသူအမ်ားစုက သူတုိ႔အဆစ္ဒဏ္ပိမွာစုိးရိမ္တာေၾကာင့္ ဒါမွမဟုတ္ အဆစ္ေတြ ပုိၿပီးနာက်င္မွာ စုိးရိမ္တာေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္တာ ဒါမွမဟုတ္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ရမယ့္ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိေတာင္ မလုပ္တတ္ၾကပါဘူး။ ခႏၶာကုိယ္က ေရြ႕လ်ားဖုိ႔အတြက္ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္တာေၾကာင့္ အဆစ္ေတြ ကို ေရြ႕လ်ားေပးရပါမယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ေရြ႕လ်ားမႈျပဳလုပ္တာေၾကာင့္ အဆစ္ေတာင့္ တာ သက္သာၿပီး အဆစ္နာက်င္တဲ့ေ၀ဒနာေလ်ာ့က်သြားကာ အဆစ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိတဲ့ ႂကြက္သားေတြ သန္မာလာတဲ့အျပင္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ကုိေတာင္ ထိန္းထားႏုိင္ ဖုိ႔ ကူညီႏုိင္ပါတယ္။

အဆစ္ကုိ ကာကြယ္ထားတာက အဆစ္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ဖုိ႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္
လူတုိင္းလူတုိင္း (အထူးသျဖင့္ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါရွိသူေတြ)အတြက္ အဆစ္ကုိ ကာကြယ္ထားႏုိင္ဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဆစ္ကုိ ကာကြယ္ထားတယ္ဆုိတာ က နာက်င္မႈေ၀ဒနာခံစားရတာ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းေအာင္နဲ႔ အဆစ္ေပၚမွာ ဒဏ္ ပိႏုိင္ေျခနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတာကို ဆုိလုိတာပါ။ ဒါေၾကာင့္
♦ တစ္ေနရာရာက အဆစ္နာက်င္ေနတယ္ ဆုိရင္ လ်စ္လ်ဴမ႐ႈထားပါနဲ႔။
♦ အဆစ္ကုိ ဒဏ္ပိေစႏုိင္တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ အဆစ္ကုိ ပုိမုိနာက်င္ေစႏုိင္တဲ့ ေရြ႕လ်ား မ်ဳိးေတြကုိ မျပဳလုပ္ပါနဲ႔။
♦ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အနားယူမႈကုိ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလြန္းတာ မ်ဳိး မျဖစ္ပါေစနဲ႔။

က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းပါ
က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫြတ္တဲ့ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းတာကလည္း အဆစ္ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္မ်ားတာက လည္း အဆစ္ေပၚမွာ ဒဏ္ပိႏုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ကုိ ထမ္းထား ရတဲ့ ဒူးဆစ္လုိမ်ဳိး အဆစ္ေတြေပၚမွာပါ။ ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ေပါင္ေလ်ာ့က် သြားတုိင္း လမ္းတစ္ခါေလွ်ာက္တာေၾကာင့္ ဒူးေပၚမွာ က်ေရာက္တဲ့ ဒဏ္ပိႏုိင္ေျခဟာ ေလးဆေလာက္ ေလ်ာ့က်သြားတယ္လုိ႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။

ျပင္းထန္မႈနည္းတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းေတြက အဆစ္အတြက္ အလြန္အသံုး၀င္ပါ တယ္
ေရကူးတာလုိမ်ဳိး ေရထဲမွာပဲ ျပဳလုပ္ရတဲ့ အားကစားနဲ႔ ေဂါက္သီး႐ုိက္တာ၊ လမ္း ေလွ်ာက္တာ၊ စက္ဘီးစီးတာလုိမ်ဳိး ျပင္းထန္မႈနည္းတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းေတြက အဆစ္ ေပၚမွာလည္း ဒဏ္ပိႏုိင္ေျခနည္းၿပီး အဆစ္သန္မာႏုိင္ပါတယ္။

အဆစ္ပတ္၀န္းက်င္က ႂကြက္သားေတြကုိ သန္မာေအာင္ျပဳလုပ္တာက အဆစ္က်န္းမာေရးကုိ ေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ပါတယ္
အဆစ္ကုိ အေထာက္အပံ့ေပးထားတဲ့ ႂကြက္သားေတြကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် သန္စြမ္း ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။ ခြန္အားျပည့္ေလ့က်င့္ခန္း(ဥပမာ အေလးမေလ့က်င့္ခန္း) ေတြက ႂကြက္သားသန္မာဖုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလြန္အကၽြံ မလုပ္မိဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။

အဆစ္ေတြကုိ ေရြ႕လ်ားမႈမ်ဳိးစံုျပဳလုပ္ပါမွ အဆစ္ေကြးႏုိင္ဆန္႔ႏုိင္အား ေကာင္းမြန္ႏုိင္ပါတယ္
အဆစ္ေရာင္ေရာဂါဆုိတာက ေရာဂါျဖစ္တဲ့အဆစ္ေတြက ေရြ႕လ်ားမႈအျပည့္အ ၀မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအဆစ္ေတြကုိ ေကြးတာ၊ ဆန္႔တာ၊ လွည့္ႏုိင္သမွ် လွည့္တာလိုမ်ဳိး ေရြ႕လ်ားမႈမ်ဳိးစံု ျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။ ေရြ႕လ်ားမႈမ်ဳိးစံုျပဳလုပ္ပါမွ အဆစ္ရဲ႕ ေကြးႏုိင္ဆန္႔ႏုိင္အား ေကာင္းမြန္လာကာ အဆစ္ေတာင့္တင္းတာနဲ႔ နာက်င္ တာ သက္သာလာၿပီး အဆစ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ကူ ညီႏုိင္မွာပါ။

ေရာင္ရမ္းမႈေလ်ာ့က်ေစတဲ့ အစားအစာေတြ စားေပးပါ
ေရာင္ရမ္းမႈေလ်ာ့က်သြားပါမွ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာေတြ သက္ သာသြားၿပီး အဆစ္က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ႏုိင္မွာပါ။ ေျမထဲပင္လယ္အစားအစာ စားတာေတြက ေရာင္ရမ္းမႈေလ်ာ့က်ေစႏုိင္တဲ့ အေကာင္းဆံုးအစားအစာျဖစ္ပါတယ္။

ဗီတာမင္ ဒီ နဲ႔ ကယ္လ္စီယမ္က အဆစ္က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါ တယ္
ဗီတာမင္ ဒီ နဲ႔ ကယ္လ္စီယမ္က အဆစ္က်န္းမာေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အာ ဟာရဓာတ္ ႏွစ္မ်ဳိးပါ။ ဗီတာမင္ ဒီ က ကယ္လ္စီယမ္စုပ္ယူဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ၿပီး ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ေလ်ာ့နည္းတာက အ႐ုိးပါးၿပီး အ႐ုိးက်ဳိးႏုိင္ေျချမင့္မားႏုိင္ပါ တယ္။ ဗီတာမင္ ဒီ ကို ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ ထိေတြ႕မႈမ်ားတာ၊ အစားအစာ ဒါမွမဟုတ္ အားျဖည့္ေဆးအေနနဲ႔ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ကယ္လ္စီယမ္ကုိလည္း အားျဖည့္ေဆး ဒါမွ မဟုတ္ ႏုိ႔နဲ႔ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္း၊ အ႐ုိးပါ၀ါးစားႏုိင္တဲ့ငါးလုိမ်ဳိး အစားအစာေတြကေန ရရွိ ႏုိင္ပါတယ္။

ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ
ေဆးလိပ္ေသာက္တာေၾကာင့္ အ႐ုိးပါးေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျချမင့္မားၿပီး အ႐ုိးက်ဳိးႏုိင္ ပါတယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္တာက အ႐ုိးတင္မက အရြတ္ေရာင္ရမ္းႏုိင္ေျခလည္း ျမင့္ မားပါတယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူေတြက ခါးေနာက္ေက်ာနာက်င္ႏုိင္ေျခနဲ႔ ေသြးေလး ဖက္နာေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ ျမင့္မားတတ္တဲ့အတြက္ ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္သူေတြအေန နဲ႔ ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

◘ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *