ကေလးထိန္းေက်ာင္းတြင္ ႀကီးျပင္းသည့္ကေလးမ်ားက ပိုမိုထက္ျမက္ဟုဆို

မိသားစု၀င္ေတြရဲ႕လက္ထဲမွာ ႀကီးျပင္းတာထက္ ေန႔က ေလးထိန္းေက်ာင္းမွာႀကီးျပင္းတဲ့ကေလးေတြက လူမႈဆက္ဆံ ေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ပိုလည္းလိမၼာတယ္လို႔ သုေတသနတစ္ရပ္ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကေလးေတြကို ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ေနရာ မွာကၽြမ္းက်င္တဲ့သူေတြလက္ထဲမွာထားတာက ဒီကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ တယ္လို႔ သုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။ တခ်ဳိ႕မိဘေတြက ကိုယ္ ရဲ႕ရင္ေသြးငယ္ေတြကို လူစိမ္းေတြလက္ထဲအပ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သြား လုပ္ရမွာကို စိတ္မေျဖာင့္ႏိုင္ျဖစ္ေနၾကေပမယ့္ ဒီလိုေန႔ကေလး ထိန္းေက်ာင္းမွာႀကီးျပင္းရတဲ့ကေလးေတြဟာ ဘာသာစကား ပိုင္းနဲ႔အေတြးအေခၚစြမ္းရည္ပိုင္းမွာ သူမ်ားေတြထက္ပိုၿပီးထက္ ျမက္ေနတာကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပင္သစ္တကၠသိုလ္တစ္ ခုကသုေတသီေတြဟာ ေမြးကင္းစကေန အသက္ရွစ္ႏွစ္ၾကား ကေလးငယ္ ၁၄၂၈ ဦးရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔ကေလးထိန္း ေက်ာင္းမပို႔ဘဲ မိသားစုလက္ထဲမွာႀကီးျပင္းလာရတဲ့ကေလးေတြရဲ႕ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဆိုးသြမ္းေလ့ရွိၿပီး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက မလိုအပ္ ဘဲ အလြန္အကၽြံစိတ္အားထက္သန္တတ္ကာ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ကေတာ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာေတြခံစားရေလ့ရွိတာကို ျမင္ ေတြ႕ခဲ့ၾကရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

◘ (AP,11.10.18) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *