ပလတ္စတစ္ဘူးမ်ားႏွင့္ မိုက္ခ႐ိုေ၀့ဗ္ထဲ ထည့္ေႏႊးစားျခင္းေၾကာင့္ မ်ဳိးပြားမႈ ထိခိုက္ေစၿပီး ဆီးခ်ဳိႏွင့္ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ျမင့္မား

မိုက္ခ႐ိုေ၀့ဗ္ထဲ ပလတ္စတစ္ဘူး မ်ားႏွင့္ထည့္ေႏြးစားတာက မ်ဳိးပြားမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး ဆီးခ်ဳိႏွင့္ကင္ဆာေရာ ဂါေတြျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေစတယ္လို႔ ေလ့လာခ်က္အရသိရပါတယ္။ မိုက္ခ႐ို ေ၀့ဗ္မွာ ပလတ္စတစ္ေတြကို အပူေပး တဲ့အခါဓာတုထြက္ရွိမႈ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး BPA ကဲ့သို႔ ျပင္းထန္တဲ့ဓာတုအဆိပ္ ေတြက စားသံုးသူရဲ႕ေသြးလည္ပတ္မႈ စနစ္ထဲေရာက္ရွိသြားၿပီး မ်ဳိးေအာင္ႏိုင္ ေျခက်ဆင္းေစတာ၊ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲ တာနဲ႔ ကင္ဆာအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုျဖစ္ေစတာ လို႔ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ အင္ဒီး ယား IVF ေဆး႐ံုက ေဒါက္တာနီတာရွာ ဂပ္ပတာက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ပလတ္ စတစ္မွာပါတဲ့ ဓာတုေတြက မိုက္ခ႐ိုေ၀့ဗ္ထဲ ထည့္ေႏႊးတဲ့အခါမွာ အစားအစာထဲကို စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိသြားၿပီး မ်ဳိးပြားစနစ္ နဲ႔ ဦးေႏွာက္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ထိခိုက္ေစတဲ့အျပင္ ကင္ဆာေရာဂါေတြ ကိုပါျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ေဒါက္တာနီတာ ရွာက ဆိုပါတယ္။ ဖန္ထည္နဲ႔ ေႂကြထည္ မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသင့္ၿပီး ပလတ္စတစ္ ဘူးေတြက က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစ တဲ့အျပင္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုပါ ညစ္ညမ္းေစ တာေၾကာင့္ အသံုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်သင့္တယ္ လို႔ ေဒါက္တာနီတာရွာက အႀကံျပဳတိုက္ တြန္းခဲ့ပါတယ္။

◘ (DM, 7.6.18) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.