သင္နဲ႔လိုက္ဖက္တဲ့ဆံပင္ဆိုးေဆးအေရာင္ေ႐ြးခ်ယ္နည္း

ဆံပင္အေရာင္ ခပ္ဆန္းဆန္းေလးေတြ ကို ခပ္လန္းလန္းလူငယ္ေလးေတြ သေဘာက် ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ဝါ၊ စိမ္း၊ နီ၊ ျပာ၊ ခရမ္း၊ မီးခိုး စတဲ့အေရာင္မ်ိဳးစုံကိုဆံပင္ ဆိုးေနၾကပါၿပီ။
ဒါေပမဲ့ ဆံပင္အေရာင္က တစ္ဦးမွာ လိုက္ေပမယ့္ ေနာက္တစ္ဦးမွာ လိုက္ခ်င္မွ လိုက္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ပတ္မွာ သင္နဲ႔ အလိုက္ဖက္ဆုံး ဆံပင္ဆိုးေဆးအေရာင္ ေ႐ြး ခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ Tips ေတြကို ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။

(1) Cool Blonde
မီးခိုးေရာင္၊ ပလက္တီနမ္လိုေငြမွင္ေရာင္ သန္းတဲ့ ဆံပင္ဆိုးေဆးက အသားေရာင္ေဖ်ာ့ ၿပီး ေသြးေရာင္သန္းတဲ့ အသားအေရပိုင္ဆိုင္ သူေတြနဲ႔ အလိုက္ဖက္ဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ ဝန္းအျပာ၊ မီးခိုးရွိသူေတြနဲ႔လည္း လိုက္ဖက္ပါ တယ္။

(2) Warm Blonde
ေ႐ႊအိုေရာင္၊ ပ်ားရည္အေရာင္၊ ပယင္း အေရာင္ ဆံပင္ဆိုးေဆးက အဝါေရာင္သန္း တဲ့ အသားအေရရွိသူ(Olive Skin)နဲ႔ လိုက္ ဖက္ၿပီး အေအးေရာင္ဘက္သြားတဲ့ အသား အေရရွိသူ(ေသြးေၾကာအျပာ၊ ခရမ္းဘက္ သန္းသူ)ေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ပါတယ္။

(3) Cool Red
အနီေရာင္၊ ဝိုင္နီေရာင္၊ Burgundy ၊ Dark auburn ေတြက အေႏြးဘက္သြားတဲ့ အသားအေရရွိသူ၊ ေသြးေရာင္သန္းတဲ့ အ သားအေရေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ပါတယ္။ အဝါ ေရာင္သန္းတဲ့ အသားေရာင္ရွိသူေတြမွာ ေတာ့ မလိုက္ဖက္ပါဘူး။

(4) Warm Red
ေၾကးနီေရာင္၊ သံေခ်း ေရာင္၊ Strawberry blonde စတဲ့ဆံပင္ဆိုး ေဆးအေရာင္ေတြက အ သားေရာင္ေဖ်ာ့သူေတြနဲ႔ အလယ္အလတ္ အသား အေရရွိသူ (Neutral skin tones)ေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ပါ တယ္။

(5) Cool Brown
ေခ်ာကလက္အနက္ေရာင္၊ သစ္အယ္ သီးအေရာင္၊ Mocha အေရာင္ ဆံပင္ဆိုး ေဆးေတြက အဝါေရာင္သန္းတဲ့ အသားေရာင္ ရွိသူေတြ၊ အေႏြးေရာင္ဘက္သန္းတဲ့အသား ေရာင္ရွိသူေတြနဲ႔ အလိုက္ဖက္ဆုံး ျဖစ္ပါ တယ္။ အသားၫိုသူေတြမွာဆိုးရင္လည္း ႏူး ညံ့ေႏြးေထြးတဲ့အသြင္ကို ရေစပါတယ္။

(6) Cool Black
အနက္ေရာင္စစ္စစ္၊ အျပာသန္းတဲ့ အ နက္ေရာင္ဆံပင္ဆိုးေဆးေတြဟာ အသား ေရာင္ေဖ်ာ့ၿပီး အေအးဘက္သြားတဲ့ အသား ေရာင္ရွိသူေတြမွာ အရမ္းထင္းေနေစၿပီး အဝါ ေရာင္၊ အေႏြးဘက္သြားတဲ့ အသားေရာင္ရွိသူ ေတြဆိုးရင္ လွပတဲ့အသားေရာင္ကို ပိုၿပီးေပၚ လြင္ေစပါတယ္။

(7) Warm Brown
သစ္ႀကံပိုးအေရာင္၊ ပ်ားရည္ၫိုေရာင္၊ မေဟာ္ဂနီအေရာင္ ဆံပင္ဆိုးေဆးေတြက အသားအေရာင္အလယ္အလတ္ရွိသူ၊ ၫိုသူ၊ ဝါသူေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ပါတယ္။

(8) Pastel
သက္တံ့ေရာင္လိုေရာင္စုံဆံပင္အေရာင္ ဆိုးေဆးေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အသား ေရာင္ရင့္သူေတြက အေရာင္ အေဖ်ာ့ေတြဆိုး တာေရွာင္ပါ။ အျပာေရာင္ဆံပင္ဆိုးေဆးက အဝါေရာင္သန္းတဲ့ အသားေရာင္ရွိသူေတြနဲ႔ ပိုလိုက္ဖက္ပါတယ္။

Darliko

Post Author: Good Health Journal