သင့္မ်က္ႏွာနဲ႔ လိုက္ဖက္မႈရွိတဲ့ ေနကာမ်က္မွန္ေရြးၾကရေအာင္

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပူျပင္းတဲ့ရာသီဥတု ဒဏ္ကို တြန္းလွန္ႏိုင္ဖို႔ ေနကာမ်က္မွန္ ေကာင္းေကာင္းေလးတစ္လက္ေတာ့ လူ တိုင္းလိုအပ္ပါတယ္။ ေနကာမ်က္မွန္တပ္ တာက မိမိကိုဖက္ရွင္က်က် လွပေစတဲ့ အျပင္ မ်က္စိက်န္းမာေရးအတြက္လည္း လြန္စြာအေထာက္အကူျပဳပါတယ္။

ေနကာမ်က္မွန္က ေနေရာင္ျခည္ ကလာတဲ့ အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ခရမ္း လြန္ေရာင္ျခည္ဒဏ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ေတာ့လိုအပ္ပါတယ္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ ျခည္ဒဏ္ေၾကာင့္ မ်က္စိအတြင္းတိမ္ျဖစ္ တာ၊ အ႐ြယ္မတိုင္ခင္ အေရးေၾကာင္း ေပၚတာ၊ အသားအေရပ်က္စီးတာေတြ ျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ ေနကာမ်က္မွန္ ႀကီးႀကီးတစ္လက္ကို တပ္ထားတာက အဲဒီျပႆနာေတြမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ ႏိုင္ပါတယ္။
ေနကာမ်က္မွန္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာမွာ လည္း သင္ရဲ႕မ်က္ႏွာနဲ႔ လိုက္ဖက္မႈရွိ ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္တဲ့အတြက္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ပထမဆုံးအေနနဲ႔သင္ရဲ႕မ်က္ႏွာက် ပုံသဏၭာန္ကို သိရွိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါ တယ္။ မ်က္ႏွာက်ပုံစံကို ေအာက္ပါအ ခ်က္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး သိရွိႏိုင္ပါတယ္။

စက္ဝိုင္းပုံမ်က္ႏွာပိုင္ရွင္

မ်က္ႏွာအဝိုင္းပုံစံရွိသူေတြရဲ႕ မ်က္ ႏွာအက်ယ္နဲ႔အျမင့္က တူညီေနရပါမယ္။ ေမး႐ိုးေနရာမွာ ေထာင့္က်မႈနည္းၿပီး ဝိုင္းေနရပါမယ္။

လိုက္ဖက္မႈရွိသည့္ မ်က္မွန္
– စတုရန္းပုံ၊ ေထာင့္မွန္ပုံ၊ ေလးေထာင့္ပုံမ်က္မွန္၊
– Butterfly glasses
– Cat-eyed glasses
– Wayfarers
– Avaiators

(မ်က္မွန္ပုံစံေတြကို ပုံနဲ႔တကြေဖာ္ျပ ေပးထားပါတယ္)

လိုက္ဖက္မႈမရွိသည့္ မ်က္မွန္
– မ်က္မွန္ကိုင္းက်ဥ္းက်ဥ္း
– မွန္အေရာင္ဆိုးထားေသာ မ်က္မွန္
– မ်က္ခုံးကိုဖုံးအုပ္ထားေသာမ်က္မွန္

ဘဲဥပုံစံမ်က္ႏွာပိုင္ရွင္
မ်က္ႏွာရဲ႕ အက်ယ္ဆုံးအပိုင္းက ပါး႐ိုးေနရာျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာအရွည္ က ေဘးအက်ယ္ထက္ ပိုႀကီးပါတယ္။ နဖူးေနရာက ေမး႐ိုးေနရာထက္ ပိုက်ယ္ ပါတယ္။

လိုက္ဖက္မႈရွိသည့္မ်က္မွန္
– Cat-eyed glasses
-Butterfly glasses
– Avaiators
– မ်က္ႏွာေလာက္ ႀကီးတဲ့ မ်က္မွန္
(မ်က္မွန္ပုံစံေတြကို ပုံနဲ႔တကြ ေဖာ္ ျပေပးထားပါတယ္)

လိုက္ဖက္မႈမရွိသည့္မ်က္မွန္
မ်က္မွန္ခပ္ေသးေသး
ႀကီးမားလြန္းေသာ မ်က္မွန္

စတုရန္းပုံမ်က္ႏွာပိုင္ရွင္
မ်က္ႏွာအရွည္နဲ႔ အက်ယ္ဟာ တူ ညီေနပါတယ္။ ေမး႐ိုး၊ ပါး႐ိုးနဲ႔ နဖူးေန ရာကလည္း အက်ယ္ခ်င္းအတူတူပါပဲ။ ေလးေထာင့္ဆန္ဆန္မ်က္ႏွာကို ကြယ္ ႏိုင္မယ့္ မ်က္မွန္ေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ပါ တယ္။

လိုက္ဖက္မႈရွိသည့္မ်က္မွန္
– ႀကီးေသာမ်က္မွန္
– Cat-eyed glasses
– အေရာင္ေတာက္ေတာက္ကိုင္း
– မ်က္မွန္အဝိုင္း၊ ဘဲဥပုံမ်က္မွန္
(မ်က္မွန္ပုံစံေတြကို ပုံနဲ႔တကြ ေဖာ္ျပ ေပးထားပါတယ္)

လိုက္ဖက္မႈမရွိသည့္မ်က္မွန္
– ေထာင့္က်က်မ်က္မွန္
– ေသးငယ္ေသာမ်က္မွန္
– သင့္မ်က္ႏွာထက္ အလြန္ႀကီးမား ေသာ မ်က္မွန္

ေလးေထာင့္ပုံစံမ်က္ႏွာပိုင္ရွင္
မ်က္ႏွာအရွည္က မ်က္ႏွာအက်ယ္ ထက္ပိုၿပီး ႀကီးမားပါတယ္။ ေမး႐ိုး၊ နဖူး နဲ႔ ပါး႐ိုးက ေနရာအက်ယ္ခ်င္း တူညီ ပါတယ္။ မ်က္ႏွာက်ယ္တယ္လို႔ ထင္ရ တဲ့ မ်က္မွန္အမ်ိဳးအစားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရပါ မယ္။

လိုက္ဖက္မႈရွိသည့္မ်က္မွန္
– မ်က္မွန္အဝိုင္းပုံစံ
– ကိုင္းႀကီးႀကီးမ်က္မွန္
– Avaiators
(မ်က္မွန္ပုံစံေတြကို ပုံနဲ႔တကြ ေဖာ္ ျပေပးထားပါတယ္)

လိုက္ဖက္မႈမရွိသည့္မ်က္မွန္
– မ်က္မွန္ကိုင္းေသးေသး၊ မွန္ေသးေသး
– ေတာက္ပလြန္းေသာ မ်က္မွန္ကိုင္း

အသည္းႏွလုံးပုံစံ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္
နဖူးေနရာမွာ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး ေမး ေစ့ေနရာမွာ က်ယ္တဲ့အတြက္ အသည္း ႏွလုံးပုံစံနဲ႔ တူညီပါတယ္။ မ်က္ႏွာအေပၚ ပိုင္းက်ယ္တယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ မ်က္မွန္မ်ိဳး ကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

လိုက္ဖက္မႈရွိသည့္မ်က္မွန္
– မွန္အေရာင္ေတာက္ေတာက္ မ်က္ မွန္အဝိုင္း
– Frame မပါတဲ့ မ်က္မွန္
– Avaiators
– Cat-eyed glasses (မွန္အၾကည္)
(မ်က္မွန္ပုံစံေတြကို ပုံနဲ႔တကြ ေဖာ္ ျပေပးထားပါတယ္)

လိုက္ဖက္မႈမရွိသည့္ မ်က္မွန္
– မွန္အေရာင္ရင့္ရင့္မ်က္မွန္
– ေလးေထာင့္က်က်မ်က္မွန္
– ေသးငယ္တဲ့မ်က္မွန္ကိုင္း

သင့္ေနကာမ်က္မွန္ကခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးနည္း

ဒီလိုစစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔အတြက္ UV flash light တစ္ခုေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။
– အေမွာင္ခန္းထဲကိုဝင္ၿပီး အေႂကြေစ့ တစ္ေစ့ကို UV flash light နဲ႔ထိုးၾကည့္ ပါ။ အေႂကြေစ့ေပၚကUV flash light နဲ႔မွ ျမင္ရတဲ့ အရာေတြကို ေတြ႕ရွိပါမယ္။
– အေႂကြေစ့ေပၚမွာ သင္ရဲ႕ေနကာမ်က္ မွန္ကိုခံၿပီး UV flash light နဲ႔ ထိုး ၾကည့္ပါ။ သင္ပထမတုန္းက ျမင္ရတဲ့ အရာေတြကို မေတြ႕ေတာ့ဘူးဆိုရင္ သင့္မ်က္မွန္က UV  ကို ကာကြယ္ႏိုင္ စြမ္းရွိပါတယ္။

လွပတၱျမား

 

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *