အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးရွိေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ

ခ်စ္သူရည္းစားေတြ အိမ္ေထာင္မ ျပဳခင္မွာ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ပိုး၊ စီပိုးေတြ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးထားသင့္ပါ တယ္။ ႏွစ္ေယာက္စလုံးမွာ အသည္း ေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး မရွိဘူး၊ ဘီပိုးကာ ကြယ္ေဆးလည္း မထိုးရေသးဘူးဆိုရင္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုးကာကြယ္ ေဆးကို ႏွစ္ေယာက္စလုံးမွာ ထိုးႏွံထား သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္လက္ထပ္မယ့္ ကိုယ္ ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ ရဲ႕အမ်ိဳးသားမွာ၊ ကိုယ္ရဲ႕ ဇနီးမွာ အ သည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုးေတြ ကူးစက္ရွိေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ေကာ ဘယ္လို ေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သလဲဆို တာ သိရွိေစဖို႔ အသည္းေရာဂါအထူးကု သမားေတာ္ႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာဝင္း ဝင္းေဆြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။

ကိုယ္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုးရွိေနခဲ့မယ္၊ ကိုယ့္မွာေတာ့ဘီပိုး မရွိဘူးဆိုရင္ ဘာေတြလုပ္သင့္ပါသလဲဆရာမ။
တကယ္လို႔ ကိုယ္လက္ထပ္မယ့္သူ မွာ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုး ကူး စက္ေနတယ္၊ ကိုယ့္မွာေတာ့ မရွိဘူးဆို ရင္ မရွိတဲ့သူအေနနဲ႔ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံ ထားဖို႔လိုပါတယ္။ အသည္းေရာင္ အသား ဝါ ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆးကို ၀-၁-၆ (ပထမ ေဆးထိုးၿပီး တစ္လအၾကာ တစ္ ႀကိမ္၊ ေျခာက္လအၾကာတစ္ႀကိမ္) ဒါမွ မဟုတ္ ၀-၁-၂ (ေဆးထိုးၿပီး တစ္လ အၾကာတစ္ႀကိမ္၊ ေနာက္ထပ္ တစ္လ အၾကာတစ္ႀကိမ္) စုစုေပါင္းသုံးႀကိမ္ ထိုး ရပါမယ္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးလိုက္ရင္ Antibody ေပၚလာမယ္။ ခႏၶာကိုယ္မွာ Antibody ေပၚလာရင္ အသည္းေရာင္ အသားဝါဘီပိုး မကူးစက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

လက္ထပ္ခါနီး ရက္ပိုင္းအလိုမွ ကိုယ္ရဲ႕ အိမ္ ေထာင္ဖက္မွာ အသည္းေရာင္အသားဝါဘီပိုး ရွိေနတာကိုသိရွိခဲ့မယ္၊ ကိုယ္ကလည္း ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆး မထိုးႏွံရေသးဘူးဆိုရင္ ကိုယ့္ ကို ဘီပိုးမကူးစက္ႏိုင္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္ ေဆာင္ဖို႔လိုပါသလဲဆရာမ။
တကယ္လို႔ လက္ထပ္ဖို႔ ရက္ပိုင္း အလိုေလာက္ေရာက္မွ အိမ္ေထာင္ဖက္ မွာ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးရွိေန တာကို သိမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ဆီကို ပိုးကူး စက္ႏိုင္ေျခမ်ားပါတယ္။ လက္ထပ္ဖို႔ ရက္လည္းကပ္ေနတာေၾကာင့္ ဒီလိုအ ေျခအေနမွာ ဘီပိုး မကူးစက္ေအာင္ ကာ ကြယ္ဖို႔ဆိုရင္ ဆရာမတို႔ အသည္းေရာင္ အသားဝါဘီပိုးကာကြယ္ေဆး ထိုးေပး ၿပီး Antibody ေပၚေအာင္လည္း ေဆး ထိုးေပးပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ၂၄ နာရီအ တြင္းမွာ Antibody ေပၚလာတဲ့အတြက္ အသည္းေရာင္ အသားဝါဘီပိုး မကူးစက္ ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါကေတာ့ အေတာ္မ်ား မ်ား လူမသိတဲ့ေသးတဲ့ နည္းလမ္းပါ။
ဆရာမတို႔ အသည္းဆရာဝန္ေတြက လူနာတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္အေပၚ မူတည္ၿပီး စီစဥ္ထိုးေပးရပါတယ္။ ဒါက ကိုယ့္မွာ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုး ရွိတယ္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ မရွိဘူး၊ အဲဒီ အိမ္ေထာင္ဖက္က ကာကြယ္ေဆးလည္း မထိုးထားရေသးဘူးဆိုသူေတြအတြက္ ေျပာတာပါ။

အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုးရွိေနတယ္၊ ကိုယ့္မွာေတာ့ ဘီပိုးလည္း မရွိဘူး။ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးကာ ကြယ္ေဆးလည္း ထိုးႏွံထားဖူးတယ္ဆိုရင္ေကာ ကူးစက္ႏိုင္ပါေသးလားဆရာမ။
တကယ္လို႔ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္ မွာ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုးရွိ တယ္၊ ကိုယ့္မွာ ဘီပိုး မရွိဘူး၊ ဘီပိုးကာ ကြယ္ေဆးလည္း ထိုးထားဖူးတယ္ဆိုရင္ အဲဒီလိုလူေတြမွာ Antibody ျပန္စစ္ပါ တယ္။ အေျဖမွာ Antibody က ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေနတယ္ဆိုရင္ ဘီပိုး မကူးစက္ႏိုင္ ပါဘူး။

ကိုယ္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ အသည္းေရာင္ အသားဝါဘီပိုးရွိေနတာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ သက္တစ္ေလၽွာက္မွာ ကိုယ့္ဆီကို ဘီပိုးမကူး စက္ႏိုင္ေအာင္ ဘာေတြကို သတိျပဳဆင္ျခင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသလဲဆရာမ။
အိမ္ေထာင္သက္တစ္ေလၽွာက္မွာ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုတာက Antibody စစ္လိုက္လို႔ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေန ေသးရင္ ဘီပိုး မကူးစက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ Antibody ၁၀၀၀ ေက်ာ္၊ မ ေက်ာ္ဆိုတာကို စစ္ေပးေနဖို႔ေတာ့ လိုပါ တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ Antibody ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရင္ ငါးႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ဘီပိုးမကူးစက္ႏိုင္ပါဘူး။ ငါးႏွစ္နီးပါး ေလာက္ ေရာက္လာရင္ေတာ့ Antibody ျပန္စစ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ၾကားထဲမွာ လည္း ေသြးေဖာက္စစ္ရင္း Antibody ပမာဏက်ေနတယ္ဆိုရင္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးကို Booster Dose ထပ္ထိုးေပးပါတယ္။ ဒါဆို ဘီပိုး မကူးစက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီးမွာ အသည္း ေရာင္အသားဝါဘီပိုးရွိေနတယ္ဆိုရင္ ကေလး ယူတဲ့အခါ ကေလးကို ကူးစက္ႏိုင္ပါသလား ဆရာမ။
တကယ္လို႔ အိမ္ေထာင္ဖက္ အမ်ိဳး သမီးမွာ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုး ရွိတယ္ဆိုရင္ အေစာကေျပာသလို အမ်ိဳး သားကိုေတာ့ ကာကြယ္မႈေတြလုပ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမွာ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုးရွိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေမြးလာမယ့္ ကေလးငယ္မွာ အသည္းေရာင္ အသား ဝါဘီပိုး ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္စအပ္တဲ့အခ်ိန္ က စၿပီးေတာ့ အသည္းဆရာဝန္နဲ႔ ျပသ ၿပီး လိုအပ္လို႔ ဆရာဝန္òန္ၾကားတာေတြ ကို ေသခ်ာစြာ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဆရာဝန္က စစ္ေဆးဖို႔ လို တာေတြ စစ္ေဆးခိုင္းပါလိမ့္မယ္။ အ သည္းေရာင္ အသားဝါဘီပိုး ေပ်ာက္ ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္တဲ့ေဆးမရွိေသး ဘူး။ ပိုးမပႊားေအာင္ ကုသႏိုင္တဲ့ ေဆး ေတြပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အသည္းေရာင္ အသားဝါဘီပိုး မပြားတဲ့ေဆးေတြ တိုက္ဖို႔ လိုအပ္ရင္ တိုက္ပါမယ္။

အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးရွိေနတဲ့မိခင္ ကေန ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္မွာ ကေလးဆီကို မကူးစက္ႏိုင္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ထား ဖို႔လိုအပ္ပါသလဲ ဆရာမ။
ေမြးဖြားတဲ့အခ်ိန္မွာ မိခင္ဆီက အ သည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုးက ကေလး ဆီကို ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေမြးဖြားခါနီး မွာ ဘီပိုးမပြားတဲ့ေဆးလိုအပ္ရင္ မိခင္ကို တိုက္ပါတယ္။ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ကို အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုး မကူး စက္ေအာင္ Hepatitis Immunoglo-bulin ဆိုတဲ့ ေသြးရည္ၾကည္ထိုးေပးပါ တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆး လည္း ထိုးေပးပါတယ္။ ေမြးကင္းစက ေလးကို ေသြးရည္ၾကည္ ထိုးေပးလိုက္ တဲ့အတြက္ ၂၄ နာရီအတြင္း Antibody ေပၚလာတာေၾကာင့္ အေမကေန ကေလး ဆီကို အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုး မကူးစက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုးနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ဆရာမရဲ႕ ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳခ်က္ကိုလည္း ေျပာျပေပးပါ။
အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုးက တစ္ေယာက္ကေန ေနာက္တစ္ေယာက္ ဆီကို ကူးစက္မႈေတြ အရမ္းမ်ားပါတယ္။ ကိုယ့္မွာ ဘီပိုးရွိေနတာကို မသိတာ ေၾကာင့္လည္း မဆင္ျခင္မိတာေၾကာင့္ တျခားတစ္ေယာက္ကို ကူးစက္သြားတာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ကိုယ့္မွာ ဘီပိုးရွိေနတာကို မသိဘူး။ အသည္း ေျခာက္၊ အသည္းကင္ဆာေရာဂါေတြ ျဖစ္လာေတာ့မွ စစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဘီပိုးရွိေနတယ္ဆိုတာ သိရတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ေရာက္မွသိရေတာ့ ေနာက္က်သြား ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈက အေရးႀကီးပါတယ္။ လူတိုင္းက ဘီပိုး ရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးၾကပါ။ ဘီပိုးမရွိရင္ ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးၾကပါ။ ဘီပိုးရွိခဲ့ရင္ လည္း အခ်ိန္ေနာက္မက်ခင္မွာ ဆရာဝန္ နဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး ကုသမႈကို ခံယူပါ။

ပါေမာကၡေဒါက္တာဝင္းဝင္းေဆြ
အသည္းေရာဂါအထူးကုသမားေတာ္ႀကီး

Post Author: Good Health Journal