အဝတ္အစားဝတ္ရာတြင္သိထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ား

သင့္အေနနဲ႔ စည္းေဝးပြဲတက္တာ၊ ဒါမွ မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံတာ ဒါမွ မဟုတ္ ေဟာေျပာပြဲတက္ရတာလိုမ်ိဳး အေျခ အေနေတြမွာ ဝတ္ဆင္ထားတဲ့အဝတ္အစား က သင့္ကိုအမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါ တယ္။ သင့္အေပၚမွာ ပထမဆုံးထားတဲ့ ထင္ ျမင္ခ်က္က အလြန္အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ သင့္ အေနနဲ႔ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ဝတ္စားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သင့္ကိုအထင္တႀကီး ေလးစားမႈေတြရရွိသြား ႏိုင္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ ရာမွာ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။

ရွပ္အက်ႌရဲ႕ အေပၚဆုံးၾကယ္သီးႏွစ္လုံးကို ျဖဳတ္ထားႏိုင္ပါတယ္


သင့္အေနနဲ႔ ရွပ္အက်ႌ ဒါမွမဟုတ္ ဘေလာ့စ္အက်ႌဝတ္ဆင္ထားမယ္ဆိုရင္ အေပၚဆုံး ၾကယ္သီးႏွစ္လုံးကို ျဖဳတ္ထား ေပးပါ။ သင့္ကို ပိုမိုသက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစႏိုင္ပါတယ္။

ကုတ္အက်ႌရဲ႕ အလယ္ၾကယ္သီးတစ္လုံးကို တပ္ထားပါ


သင့္အေနနဲ႔ စည္းေဝးပြဲတက္ရမွာ မို႔ ကုတ္အက်ႌဝတ္ရတာေၾကာင့္ ၾကယ္ သီးတစ္လုံးပါတဲ့ ကုတ္အက်ႌ ဝတ္မယ္ ဆိုရင္ ၾကယ္သီးတပ္ကို တပ္ထားရပါ မယ္။ ၾကယ္သီးႏွစ္လုံးပါတဲ့ ကုတ္အက်ႌ တပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေပၚဆုံးၾကယ္ သီးကို ျဖဳတ္ထားပါ။

လက္ဝတ္ရတနာအနည္းငယ္ ဝတ္ဆင္ပါ


ဝတ္စုံ ဝတ္ရမယ့္ေန႔မ်ိဳးေတြအ တြက္ ဝတ္စုံနဲ႔အတူ လက္ဝတ္ရတနာ အနည္းငယ္ ဝတ္ဆင္ေပးပါ။ နားကပ္ ဒါမွမဟုတ္ နားဆြဲနဲ႔ လက္ေကာက္ဝတ္ ထားတာက ပိုၿပီးထင္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ လက္ဝတ္ရတနာက အဝတ္အစားနဲ႔ လိုက္ဖက္တာမ်ိဳးျဖစ္ရပါမယ္။

လည္စည္းစည္းရာမွန္ကန္မႈရွိပါေစ


တစ္ခါတစ္ရံမွာ အလုပ္ရဲ႕ လိုအပ္ ခ်က္ေၾကာင့္ လည္စည္းစည္းရတာမ်ိဳး ေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သင္စည္းတဲ့ လည္ စည္းဟာ သင္ဝတ္တဲ့အဝတ္နဲ႔ အေရာင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ရပါမယ္။ လည္စည္း ရဲ႕ အရွည္က သင့္ခါးပတ္ေနရာေလာက္ မွာသာ ရွိသင့္ပါတယ္။

မီနီစကတ္ ဝတ္မလား၊ လည္ပင္းက်ယ္ က်ယ္ဝတ္မလား၊ တစ္မ်ိဳးသာ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ


ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ဝတ္ ဆင္တာက သင့္အေပၚမွာ ေလးစားမႈ ေလ်ာ့သြားႏိုင္ပါတယ္။

လည္စည္းစည္းမလား၊ ကုတ္ဝတ္မလား တစ္မ်ိဳးသာ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ


အစည္းအေဝးပြဲသြားတဲ့အခါမွာ လည္း လည္စည္း စည္းရင္စည္း ဒါမွမ ဟုတ္ ကုတ္ဝတ္ခ်င္ဝတ္ တစ္မ်ိဳးသာ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး တစ္ ၿပိဳင္နက္ မဝတ္ဆင္သင့္ပါဘူး။

အက်ႌကို ေဘာင္းဘီထဲ ထည့္ဝတ္မယ္ဆို ရင္ ခါးပတ္ပတ္ပါ


ေဘာင္းဘီထဲကို ရွပ္အက်ႌ ထည့္ ဝတ္မယ္ဆိုရင္ ခါးပတ္ပတ္ထားပါမွ ျပည့္စုံပါလိမ့္မယ္။

ခါးပတ္နဲ႔ ႐ႉးဖိနပ္ လိုက္ဖက္မႈရွိပါေစ


သင့္အေနနဲ႔ ခါးပတ္ကို အၫိုေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ အနက္ေရာင္ေ႐ြးခ်ယ္မယ္ ဆိုရင္ သင္ဝတ္မယ့္ဖိနပ္ကလည္း ခါး ပတ္နဲ႔ ဆင္တူအေရာင္ ျဖစ္ရပါမယ္။

႐ုံးတက္တဲ့အခါမွာ ခါးလြတ္အက်ႌ (Crop Top) မဝတ္ဆင္ပါနဲ႔
ခါးလြတ္အက်ႌေတြက ဂ်င္းေဘာင္း ဘီ၊ လည္ဆြဲ၊ နားဆြဲေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေတြကို ပါတီသြားတဲ့ အခါ ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္တဲ့အခါ မ်ိဳးမွာသာ ဝတ္ဆင္သင့္ပါတယ္။ ႐ုံး တက္တဲ့အခါမွာေတာ့ မဝတ္ဆင္သင့္ပါ ဘူး။

အဝတ္အစားအသစ္တိုင္းကို တံဆိပ္ျဖဳတ္ ဖို႔မေမ့ပါနဲ႔။

 

လွပတၱျမား

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *