အရြယ္တင္ႏုပ်ဳိႏုိင္မည့္ မ်က္ႏွာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

မ်က္ႏွာေလ့က်င့္ခန္းက ဘာေၾကာင့္
အရြယ္တင္ႏုပ်ဳိေစႏုိင္ပါသလဲ
♦ ေလ့က်င့္ခန္းက အေရျပားရဲ႕အေပၚ လႊာ၊ အလယ္လႊာနဲ႔ေအာက္လႊာအား လံုးအတြက္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။
♦ တြဲက်ေနတဲ့အေရျပားေတြကုိ ပင့္ တင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။
♦ မ်က္ႏွာႂကြက္သားေတြ တင္းအား ေကာင္းမြန္ႏုိင္ပါတယ္။
♦ အေရးေၾကာင္းေတြ ေလ်ာ့က်သြား ႏုိင္ပါတယ္။
♦ ေသြးလွည့္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ ပါတယ္။
♦ အေရျပားအတြက္ အာဟာရရရွိမႈ ေကာင္းမြန္ႏုိင္ပါတယ္။
♦ အေရျပားလင္းလက္လာႏုိင္ပါတယ္။
♦ ေကာ္လာဂ်င္ထုတ္လုပ္မႈကုိ လႈံ႔ ေဆာ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။
♦ အေရျပားက်ဳံ႕ႏုိင္၊ ဆန္႔ႏုိင္အား ျပန္ လည္ေကာင္းမြန္လာႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မ်က္ႏွာေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာဟာ အသားအေရတင္းရင္း ေခ်ာေမြ႕ကာ လင္းလက္ေတာက္ပေစ ႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ကုိ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ သာ အခ်ိန္ယူရမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ပတ္ကုိ ေျခာက္ရက္ျပဳလုပ္႐ံုနဲ႔ သိသိသာသာ အရြယ္တင္ႏုပ်ဳိမႈရလာႏုိင္မွာပါ။
ေအာက္ပါတုိ႔ဟာ အေရျပားတင္း ရင္းေခ်ာေမြ႕ၿပီး အရြယ္တင္ႏုပ်ဳိႏုိင္ မယ့္ မ်က္ႏွာေလ့က်င့္ခန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

မ်က္ႏွာေယာဂေလ့က်င့္ခန္း
ဒီေလ့က်င့္ခန္းဟာ မ်က္ႏွာနဲ႔ လည္ပင္းတစ္၀ုိက္က ႂကြက္သားေတြ တင္းအားေကာင္းမြန္ဖုိ႔ ကူညီႏုိင္ပါ တယ္။ အသက္ျပင္းျပင္း႐ွဴသြင္းၿပီး ခဏ အသက္ေအာင့္ထားကာ အသက္႐ွဴ ထုတ္ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ မ်က္ႏွာႂကြက္သားေတြအတြက္လည္း ေသြးလွည့္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ပါတယ္။

ျပဳလုပ္ပံု
♦ မတ္မတ္ရပ္ပါ။
♦ ပါးစပ္ကေနအသက္ျပင္းျပင္း႐ွဴသြင္း ပါ။
♦ အသက္ေအာင့္ထားၿပီး ပါးကို လက္ ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ပံုပါအတုိင္းျမႇင့္တင္ပါ။
♦ ႏွာေခါင္းကေန အသက္႐ွဴထုတ္ပါ။
၅-၆ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးပါ။

ေမးေစ့၊ ေမး႐ုိးႏွင့္ လည္ပင္း ႂကြက္သားတင္းရင္းေစမည့္ ေလ့က်င့္ခန္း
ဒီေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ ေမးေစ့ႏွစ္ ထပ္ျဖစ္ေနသူနဲ႔ လည္ပင္းအေရျပားတြဲ က်သူေတြအတြက္ အလြန္အသံုး၀င္ပါ တယ္။

ျပဳလုပ္ပံု
♦ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး မ်က္လံုးက မ်က္ ႏွာၾကက္ကုိ ၾကည့္ပါ။
♦ ဦးေခါင္းကုိ ၿငိမ္ၿငိမ္ထားၿပီး သင့္လွ်ာ ကုိ အေပၚအာေခါင္နဲ႔ စကၠန္႔ ၂၀ ခန္႔ ထိထားပါ။
♦ ႂကြက္သားဆြဲအားေၾကာင့္ လည္ပင္း ေနရာမွာ အနည္းငယ္နာက်င္ႏုိင္ပါ တယ္။
♦ ၿပီးရင္ ဦးေခါင္းကုိ အေရွ႕တည့္တည့္ ျပန္ခ်ပါ။
♦ ငါးႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးပါ။

V ပံုစံ ေလ့က်င့္ခန္း သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ေလ့က်င့္ခန္း
ဒီေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ မ်က္ခြံတြဲက် သူနဲ႔မ်က္လံုးေထာင့္မွာ က်ီးေျခေထာက္ ျဖစ္ေနသူေတြအတြက္ အလြန္အသံုး၀င္ ပါတယ္။

ျပဳလုပ္ပံု
♦ သင္ရဲ႕ လက္ညႇိဳးကုိ မ်က္ခံုးအျပင္ ေထာင့္စြန္းေနရာမွာ ထားၿပီး လက္ခ လယ္ကုိ မ်က္ခြံရဲ႕ အတြင္းေထာင့္ေန ရာမွာထားပါ။
♦ မ်က္လံုးတစ္ဖက္စီအတြက္ V ပံုစံျဖစ္ ေနရမွာျဖစ္ၿပီး လက္ေခ်ာင္းေတြကုိ ဖိအားေပးၿပီး မ်က္ခြံကုိ ေအာက္ ဘက္ကုိဆြဲခ်လုိက္ပါ။ မ်က္ေမွာင္ ၾကဳတ္တဲ့ပံု သဏၭာန္ျဖစ္ေနရပါမယ္။
♦ လက္ေခ်ာင္းေတြ ဖယ္ၿပီး မ်က္စိကို အတြင္းဘက္သုိ႔ေစြၾကည့္ပါ။ သင့္ ႏႈတ္ခမ္းေတြကလည္း မ်က္ေမွာင္ ၾကဳတ္ထားတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေန ရပါမယ္။
♦ ႏွစ္စကၠန္႔ထားၿပီး မူလပံုစံအတုိင္း ၅-၆ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လုပ္ပါ။
♦ မ်က္စိကုိ မွိတ္ထားလုိက္ပါ။

သစ္ကုလားအုတ္လည္ပင္းပံုစံ ေလ့က်င့္ခန္း
ဒီေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ လည္ပင္း အေရျပားတြဲက်သူေတြ၊ လည္ပင္းအ ေရးေၾကာင္းေပၚသူေတြအတြက္ အလြန္ အသံုး၀င္ပါတယ္။

ျပဳလုပ္ပံု
♦ ထုိင္ၿပီး ဒါမွမဟုတ္ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး အေပၚကုိ ေမာ့ၾကည့္ပါ။
♦ သင့္လွ်ာေတြက အေပၚအာေခါင္ကုိ ထိထားရပါမယ္။
♦ သင္ရဲ႕လက္ညႇိဳးကုိအသံုးျပဳၿပီး လည္ ပင္းအေရျပားကုိ ေအာက္ဘက္ကုိ ဆြဲခ်ပါ။
♦ ဒီအတုိင္း ၂၅ စကၠန္႔ခန္႔ထားပါ။
♦ ၿပီးရင္မူလေနရာအတုိင္း ျပန္ထား ပါ။
၅-၆ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။

အံ့ၾသတႀကီးမ်က္ႏွာပံုစံ ေလ့က်င့္ခန္း
ဒီေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ နဖူးမွာ အေရးေၾကာင္းေပၚေနသူေတြအတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။

ျပဳလုပ္ပံု
♦ မ်က္ခံုးကို ပင့္တင္ႏုိင္သေလာက္ ပင့္တင္ၿပီး အံ့ၾသေနတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
♦ ပါးစပ္ကုိလည္း ဟႏုိင္သေလာက္ ဟပါ။
♦ မ်က္လံုးကုိ က်ယ္ႏုိင္သေလာက္ က်ယ္ပါ။
၅-၆ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါ။

ပါးေဖာင္းေလ့က်င့္ခန္း
ဒီေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ မ်က္ႏွာ ႂကြက္သားေတြ တင္းအားေကာင္းမြန္ ႏုိင္ၿပီး မ်က္ႏွာကအဆီပုိေတြ ေလ်ာ့က် သြားႏုိင္ပါတယ္။

ျပဳလုပ္ပံု
♦ ထုိင္ပါ ဒါမွမဟုတ္ မတ္တတ္ရပ္ ပါ။
♦ ပါးေဖာင္းေအာင္ အသက္ျပင္းျပင္း ႐ွဴသြင္းၿပီး အသက္ေအာင့္ထားပါ။
♦ ေလကုိ ပါးတစ္ဖက္မွတစ္ဖက္ ေရႊ႕ ေပးပါ။
♦ အသက္ေအာင့္ႏုိင္သေလာက္ ေအာင့္ၿပီးမွ အသက္႐ွဴထုတ္ပါ။
♦ ၈-၁၀ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါ။

ဂ်ဳိကာမ်က္ႏွာပံုစံ ေလ့က်င့္ခန္း
ဒီေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ တြဲက်ေန တဲ့အေရျပားေတြကုိ တင္းရင္းေစၿပီး ႏႈတ္ခမ္းတစ္၀ုိက္က အေရးေၾကာင္း (Laugh Line)ေတြကုိ ျပဳျပင္ေပးႏုိင္ ပါတယ္။ မ်က္ႏွာကို တင္းရင္းေစႏုိင္ပါ တယ္။

ျပဳလုပ္ပံု
♦ ပါးစပ္ပိတ္ထားၿပီး နားရြက္တစ္ဖက္ မွတစ္ဖက္ ခ်ိတ္ေအာင္ ၿပံဳးပါ။
♦ ၿပံဳးတာရပ္ၿပီး ႏႈတ္ခမ္းကုိ စုလုိက္ ပါ။
♦ ပါးစပ္ကုိ ဆက္လက္ပိတ္ထားၿပီး သင့္လက္နဲ႔ ေမးေစ့ကို ဆြဲခ်ပါ။
♦ ငါးစကၠန္႔ၿပံဳးလုိက္၊ ငါးစကၠန္႔ ႏႈတ္ ခမ္းစုလုိက္အေနအထားနဲ႔ ၁၀ ႀကိမ္ျပဳ လုပ္သြားပါ။

◘ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *