ကုိယ္ေတြ႕ဝိတ္ခ်နည္း

ဝိတ္ခ်ရတာ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါကို ဝိတ္ခ်ဖူးသူတိုင္း သိၾကတယ္။ စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္လည္း ဝိတ္ခ်ဖူးသူျဖစ္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲလဲ ပိုသိတယ္။ လြန္ ခဲ့တဲ့ တစ္နွစ္ေလာက္က ဝိတ္ခ်ဖူးတယ္။ Read more about ကုိယ္ေတြ႕ဝိတ္ခ်နည္း