အိပ္မက္ဆိုးေတြမက္ေနလား …

အိပ္မက္ဆိုးေတြမက္ၿပီး လန္႔ႏိုးလာရတာကို ဘယ္သူမွ မႏွစ္သက္ပါဘူး။ ကေလးေတြမွာ အျဖစ္မ်ားေပမယ့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးလူေတြရဲ႕ ၂ – ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိပ္မက္ဆိုးမက္ၿပီး လန္႔ႏိုးလာခဲ့ရင္ သင္ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခါတေလ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေလးေတြမွာေတာင္ အိမ္မက္ဆိုးမက္ၿပီး ေယာင္ေနတာကို ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ အိပ္မက္ဆိုးေတြက သင့္ကို စိတ္ဖိစီးမႈ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေစၿပီး အိပ္ေရးအၿမဲပ်က္ေစတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိပ္မက္ဆိုးေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္အေၾကာင္းရင္းကို ရွာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းသိမွလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာပါ။ အိမ္မက္ဆိုးေတြရဲ႕ သဘာဝကေတာ့ အျပင္မွာတကယ္ျဖစ္ေနသလို ထင္ရွားျပတ္သားတဲ့ ႐ုပ္သြင္ျမင္ေနရတတ္ၿပီး သင္ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ေနရာကေန ႏွလံုးတုန္၊ ရင္တုန္ၿပီး လန္႔ႏိုးေစတဲ့အျဖစ္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မနက္အ႐ုဏ္တက္ခါနီးမွာ မက္တတ္ပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္စက္ဝန္းရဲ႕ Rapid Eye Movement (REM) အခ်ိန္မွာ အိပ္မက္ေတြမက္ေလ့ရွိပါတယ္။ လူတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မက္တဲ့ […]