ပါရာစီတေမာ အလြန္အကြ်ံ ေသာက္သံုးမိရင္ . . .

ပါရာစီတေမာေဆးက လူတိုင္း ပါးစပ္ဖ်ားမွာ စြဲေနတဲ့ေဆးတစ္မ်ိဳးပါ။ ပါရာစီတေမာ (Acetaminophen) က အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏႏႈန္းအတိုင္း ေသာက္ရင္ ေဘးဥပါဒ္ အလြန္ နည္းပါးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေဆးကို လြဲမွားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အလြန္အကြ်ံ ေသာက္သံုးၾကတာေတြ မ်ားျပားေနပါတယ္။

Read more about ပါရာစီတေမာ အလြန္အကြ်ံ ေသာက္သံုးမိရင္ . . .