ေပါင္ဒါမႈန္႔ေတြ႐ွဴမိရင္

ေပါင္ဒါမႈန္႔ေတြကို ကန္႔ကူေက်ာက္ မႈန္႔ကေန ထုတ္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကန္႔ကူေက်ာက္မႈန္႔ကို အလွကုန္ပစၥည္း အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ေဘဘီ ေပါင္ဒါ၊ ေရခ်ိဳးဆပ္ ျပာရည္၊လိုးရွင္း၊ ေခြ်းနံ႔ေပ်ာက္ေဆး၊ အိုင္းရွဲဒိုး၊ ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ မ်က္ႏွာကပ္တဲ့ Facial Masks စတာေတြမွာ ပါဝင္တတ္ပါတယ္။ ကန္႕ကူေက်ာက္မႈန္႔ပါတဲ့ အလွကုန္ပစၥည္းေတြ အသံုးျပဳရင္ ဘာေတြသတိထားရမလဲဆိုေတာ့ ကန္႔ကူမႈန္႔နဲ႔တြဲပါလာတတ္တဲ့ အက္စ္ဘတ္တိုျဒပ္ေပါင္း (Asbestos) ျဖစ္ပါတယ္။  Read more about ေပါင္ဒါမႈန္႔ေတြ႐ွဴမိရင္